KPC Groep

KPC Groep is een landelijk opererend onderwijsadviesbureau. De kern van ons werk is het realiseren van duurzame verbeteringen op het gebied van leren en opleiden. Altijd samen met opdrachtgevers. We geloven in de kracht van mensen in het onderwijs als bron voor verbetering en innovatie.

De passie voor leren en ontwikkelen zit in onze genen. Binnen KPC Groep organiseren professionals zich in adviesgroepen rondom de vraagstukken van vandaag en morgen in het onderwijsveld. In de adviesgroepen is diepgaande kennis aanwezig van thema’s en vraagstukken in de verschillende onderwijssectoren. Binnen en tussen de adviesgroepen worden krachtige combinaties in dienstverlening gemaakt. Vanuit onze kennis- en ervaringsbasis kunnen we u helpen om gefundeerde beslissingen te nemen in keuzeprocessen rond het verbeteren van leren en opleiden.

Als dienstverlener richten we ons vooral op onderwijsorganisaties in het:

  • Primair onderwijs
  • Speciaal basisonderwijs (SBO)
  • (Voortgezet) speciaal onderwijs
  • Praktijkonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Verbindingen en netwerken

KPC Groep is een netwerkorganisatie bij uitstek. We werken samen met dienstverleners met aanvullende expertises. Op het terrein van kennisontwikkeling hebben we verbindingen met universiteiten en kenniscentra. Enkele van onze adviseurs zijn ook actief als lector.

Waarmee we ons onderscheiden

De ontwikkelingen in het onderwijs zijn complexer dan ooit. Thema’s als ‘meer met minder’, ‘professionalisering’ en ‘onderwijsrendement’ vergen nieuwe antwoorden van leidinggevenden. KPC Groep speelt in die zoektocht naar nieuwe innovatieve benaderingen vaak een voortrekkersrol. Voorbeelden hiervan zijn de leercentra Playing for Success (samenwerking onderwijs en betaald voetbal), de ontwikkeling van tienercolleges (leerprogramma voor leerlingen van 10-14 jaar), het onderwijsconcept Big Picture en nieuwe vormen van onderwijsorganisatie. Ook ontwikkelen we uitgangspunten voor rijke leeromgevingen.

logo-kpc

In het kort

Organisatie: B.V.
Directie: Ton Bruining
Medewerkers: 60
Locaties: ‘s-Hertogenbosch
Certificeringen:
* ISO-9001
* CEDEO (open en op maat)

Downloads

Diensten

Bestuurlijke en leiderschapsvraagstukken

We adviseren en begeleiden bestuurders en schoolleiders in het po, vo en mbo bij bestuurlijke vraagstukken (structuuraanpassing, fusies, verandermanagement) en de versterking van hun managementvaardigheden.

Opbrengstgericht werken (OGW) en differentiëren.

We helpen de leerprestaties van leerlingen te verhogen door het primair proces te verbeteren. Het leren of het leren optimaliseren van het differentiëren van leraren is daarbij een belangrijk onderdeel.

Kwaliteit van leraren en teams

KPC Groep ondersteunt het voortgezet onderwijs bij het versterken van de docent als professional of onderwijskundig meester en geeft samen met scholen vorm aan het ontwikkelen van lerende organisaties.

Sluiten