Algemeen

Algemeen

In het organisatieadvieswezen kunnen opdrachtgevers en/of opdrachtnemers tegen vak-ethische vragen of dilemma’s aan lopen. De ROA staat voor zorgvuldig en behoorlijk adviseren en wil daarom in voorkomende gevallen benaderbaar zijn voor opdrachtgevers en voor (de adviseurs van) organisatieadviesbureaus. Vragen op het terrein van ethiek, professionaliteit of integriteit. Opdrachtgevers en/of organisatieadviesbureaus kunnen dergelijke vragen/dilemma’s voorleggen aan de ROA. De ingediende vragen worden door de ROA samen met een onafhankelijke expert van de Vrije Universiteit (VU) beoordeeld en beantwoord. Zij toetsen de vraag aan de gedragscode voor professioneel adviseren. De vragen en antwoorden worden anoniem gepresenteerd op de ROA-website. Op die manier kan de helpdesk een leerinstrument zijn voor de organisatieadviesbranche en voor opdrachtgevers van organisatieadvies.

    Sluiten