Kwaliteit

Kwaliteit

De gedragsregels die de leden van de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) onderschrijven zijn er om uw belangen als opdrachtgever te beschermen. Van een aangesloten bureau mag u hoogwaardige kwaliteit verwachten. Meent u desondanks dat u bent benadeeld doordat het ingehuurde organisatieadviesbureau in strijd heeft gehandeld met onze gedragscode? Leg uw klacht dan voor aan de onafhankelijke Tuchtcommissie.

Sluiten