Procedure in het kort

Procedure in het kort

Schriftelijke behandeling
Binnen 2 weken nadat de Tuchtcommissie uw klacht heeft ontvangen, krijgt u van de secretaris een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook of de Tuchtcommissie uw klacht in behandeling kan nemen. Mogelijk krijgt u het verzoek om eerst extra informatie te verstrekken. Voldoet uw klacht aan de eisen van het reglement, dan stuurt de Tuchtcommissie binnen 2 weken een kopie naar de verweerder. Dan start er een procedure waarbij de verweerder de gelegenheid heeft om binnen 4 en bij uitzondering 8 weken een verweerschrift in te dienen. De voorzitter van de Tuchtcommissie bepaalt of u daarna nog eens schriftelijk kunt reageren en of daarop nog een verweer mogelijk is.

Mondelinge behandeling
De Tuchtcommissie kan u en de verweerder in gelegenheid stellen om een mondelinge toelichting te geven. U kunt zich daarbij laten bijstaan door iemand die daartoe gemachtigd is. Daarnaast kunt u getuigen oproepen. De Tuchtcommissie kan ook besluiten om zelf deskundigen of getuigen te horen, zo nodig met gesloten deuren.

Uitspraak en consequenties
Meestal krijgt u binnen 6 weken na de sluiting van het onderzoek zekerheid van de Tuchtcommissie, tenzij er redenen zijn om het onderzoek te verlengen. De Tuchtcommissie beslist bij meerderheid van stemmen en brengt u schriftelijk op de hoogte van de uitspraak. Als uw klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is, kan de Tuchtcommissie de verweerder één of meerdere maatregelen opleggen. Dat kan bijvoorbeeld een waarschuwing of een berisping zijn, maar ook een (tijdelijke) schorsing of zelfs een ontzetting als lid. Wordt u in het gelijk gesteld, dan kan de Tuchtcommissie ook besluiten dat de verweerder een bijdrage moet betalen in uw kosten en die van de procedure.

Mogelijkheid tot hoger beroep
Bent u het niet eens met de uitspraak van de Tuchtcommissie? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van Beroep. U betaalt hiervoor een griffierecht van € 450,00. Uw beroepschrift moet binnen 30 dagen na de uitspraak van de Tuchtcommissie bij het secretariaat van de Raad liggen. Raadpleeg ook voor de beroepsprocedure het Reglement van Tuchtrechtspraak.

Sluiten