ROA-gedragscode

ROA-gedragscode

Een belangrijk uitgangspunt in het dagelijkse werk van onze leden is de ‘kerncode voor kennisintensieve dienstverlening’. Alle bij de ROA-adviesbureaus aangesloten adviseurs onderschrijven deze gedragscode met de vier kernwaarden van het organisatieadviesvak: deskundig, betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel onafhankelijk. Onze ROA-gedragscode is een beroepsspecifieke uitwerking van de kerncode.

Als opdrachtgever kunt u de gedragsregels laten toetsen. Een ROA-lid dat zich volgens u niet aan de gedragsregels houdt, kunt u daarop aanspreken via een onafhankelijk tuchtrechtsysteem. U kunt de kerncode en de gedragscode hieronder downloaden.

Sluiten