Waar uw klacht aan moet voldoen

Waar uw klacht aan moet voldoen

De Tuchtcommissie neemt uw klacht in behandeling op voorwaarde dat u die schriftelijk en ondertekend indient. Zorg ervoor dat uw klacht in ieder geval de volgende onderdelen bevat:

  1. Uw naam, adres en woonplaats.
  2. Het adres en de plaats waar het kantoor is gevestigd van degene tegen wie uw klacht is gericht, de ‘verweerder’.
  3. Een concrete omschrijving van uw klacht, geschreven in het Nederlands.
  4. De gronden van uw klacht. Verwijs zo mogelijk naar de toepasselijke gedragscode of gedragsregels die volgens u in het geding zijn.

Adres secretariaat Tuchtcommissie
Stuur uw klacht met eventuele bijlagen per post naar het secretariaat van de Tuchtcommissie:

Tuchtcommissie KID
t.a.v. mevrouw mr. dr. J.G.F.M. Hoffmans
Postbus 90451
2509 LL DEN HAAG
Tel.: 070-820 01 00
E-mail: tuchtcommissiekid@clingendaeladvocaten.nl

Betaling griffierecht
Als u een klacht indient bij de Tuchtcommissie betaalt u een griffierecht van € 300,00. U krijgt dit bedrag later terug als de Tuchtcommissie u geheel of gedeeltelijk in het gelijk stelt.

Sluiten