Lidmaatschap ROA

Lidmaatschap ROA

De ROA maakt zich namens de aangesloten leden sterk voor het beroepsveld:

  • We proberen naar de markt het onderscheid tussen kaf en koren te communiceren. We stimuleren en bewaken de kwaliteit van het advieswerk via contacten en organiseren van het debat tussen vakgenoten, certificering, de gedragscode en het tuchtrecht.
  • We stimuleren collegiale contacten en kennisdeling, onder andere door evenementen, bureaubijeenkomsten en intervisie/trainingen.
  • We vertegenwoordigen de branche en komen op voor de belangen van de branche.

De ROA is een vereniging waar organisatieadviesbureaus die serieus met het vak bezig zijn lid van kunnen worden. Aan het ROA-lidmaatschap zijn eisen verbonden ten aanzien van bureauomvang, continuïteit, adviesterreinen en expertise. De ROA-bureaus hebben hun kernprocessen ISO-gecertificeerd (of gelijkwaardig). Voor nieuwe leden geldt er een ingroeiperiode van (maximaal) 1,5 jaar. In de fase van ‘Oriënterend lidmaatschap’ participeert het bureau in alle activiteiten, geldt er 50% contributiekorting en heeft het nieuwe lid ruim de tijd om aan de criteria te voldoen. Het nieuwe lid wordt daarbij ondersteund door een bestaand lid (naar keuze).

Ook interesse in het lidmaatschap van de ROA?
Ervaar nu het ROA lidmaatschap in de praktijk en stap in het oriënterend lidmaatschap. Ook bureaus die niet ISO-gecertificeerd zijn komen in aanmerking voor het oriënterend lidmaatschap.

Sluiten