Over ons

Over ons

De Raad voor Organisatie Adviesbureaus (ROA) staat voor een kwalitatief hoogwaardige organisatieadviesbranche in Nederland. De ROA spant zich in om verbinding te maken met alle organisatieadviesbureaus in Nederland die ertoe doen, lid of geen lid. Samen werken we aan een sector die gezien mag worden, die trots is op de toegevoegde waarde voor de economie én voor de samenleving. Dit maakt de ROA een inclusieve branchevereniging; het gaat niet alleen om de aangesloten leden, maar om het belang van de hele branche.

De norm hooghouden, dat is het leidend principe. De ROA daagt alle bureaus uit om het vak van organisatieadviseur voortdurend verder te professionaliseren en de kwaliteit van het advies op een steeds hoger plan te brengen. Daarop zijn alle inspanningen en activiteiten gericht.

Leden

De ROA bestaat uit een netwerk van ruim 150 bureaus. 21 bureaus zijn echt lid en vormen de voorhoede in het streven naar een stevige reputatie en sterke profilering van het vak. Zij staan voor de branche én voor de kwaliteit van het organisatieadvies. Noblesse oblige is voor deze bureaus niet de enige reden om lid te worden. De leden worden gedreven door een oprechte bevlogenheid voor hun vak. Deze gedrevenheid waarborgt een continue aandacht voor ethiek, kwaliteit en impact. Dit werkt aanstekelijk en levert verbinding op met andere bureaus uit de branche.

Het lidmaatschap van de branchevereniging is niet vrijblijvend. Lid zijn betekent ook dat je consequenties verbindt aan de claim van kwaliteit. Leden aanvaarden de ROA-gedragscode als verplichtende richtlijn. Ze zijn hierop aanspreekbaar via een onafhankelijke tuchtcommissie — de overtreffende trap van borging van kwaliteit.

Activiteiten

De activiteiten van de ROA zijn vooral gericht op de kwaliteit en de ontwikkeling van het vak. De branchevereniging wil daarbij iedereen betrekken die dat net zo serieus neemt als de ROA zelf. Dat doet de ROA door het organiseren van bijeenkomsten voor organisatieadviesbureaus (zelf en met anderen) en ondersteunt de branchevereniging het netwerk van jonge adviseurs. Daarnaast onderhoudt zij het kwaliteitssysteem (de ROA voorwaarden, een gedragscode en het tuchtrecht) en springt zij op de bres als de reputatie van het vak in het geding is.

Sluiten