U wilt met beter onderwijs en opleidingen (jonge) mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt van morgen? U wilt dat mensen over de juiste vaardigheden beschikken om mee te kunnen doen in onze samenleving? Kom dan een keer praten met CINOP Advies.

CINOP Advies

CINOP is een maatschappelijke onderneming die wil bijdragen aan een Leven Lang Leren. Binnen de overkoepelende stichting opereert CINOP Advies als onafhankelijk adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen.

Al meer dan 20 jaar werken wij aan duurzame oplossingen in de driehoek overheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Waarbij onze ervaring zich toespitst op het (middelbaar) beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Zeker ook in internationaal perspectief.

Ons werk omvat advisering, instrumentontwikkeling, project- en programmamanagement, training & professionalisering, monitoring & praktijkgericht onderzoek. Daarmee is CINOP Advies partner op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Met dit portfolio bedient CINOP Advies een breed scala aan klanten: beroepsonderwijsinstellingen, ministeries en overheden, de EU, platform- en koepelorganisaties, brancheorganisaties, opleidings- en ontwikkelfondsen, sociale partners, arbeidsmarktpartijen, particuliere opleiders en het bedrijfsleven.

Dit brede werkveld zegt ook iets over onze manier van werken: maatschappelijk georiënteerd, multidisciplinair en innovatief. Binnen ons vakgebied verbinden wij mensen, visies en ideeën. Combineren wij onderwijskundige expertise met andere disciplines. Juist deze verbindende kracht is wat ons onderscheidt.

Uit recent klantonderzoek komt naar voren dat opdrachtgevers voor CINOP Advies kiezen vanwege onze deskundigheid en inhoudelijke expertise. 80% geeft bovendien aan dat het bureau altijd oplossingen levert die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk (impact). Het gaat dan vaak over vraagstukken gericht op het verbeteren van het beroepsonderwijs en/of het verhogen van de inzetbaarheid in arbeidsmarkt en samenleving. Verder zijn wij gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van (overheid)programmama’s waarin wij klanten gedurende de hele cyclus ondersteunen: van initiatie tot en met beleid en realisatie.

Logo_CINOP-Advies_144dpi

In het kort

Opgericht: 1997
Organisatie: CINOP Advies
Directie: Cris van Osch (directeur CINOP Advies)
Aantal medewerkers: 140 bij CINOP waarvan 50 werkzaam bij CINOP Advies
Locaties: ’s-Hertogenbosch
Certificering:
* ISO 9001

Downloads

Diensten

Verbetering kwaliteit

Verbetering kwaliteit van het beroepsonderwijs: examinering, herontwerp, flexibilisering, professionalisering docenten, teams en managers.

Vakbekwaam op de arbeidsmarkt

Vakbekwaam op de arbeidsmarkt: opleidings- en scholingsbeleid in branches en sectoren, kwalificaties, excellentie- en talentontwikkeling.

Basisvaardigheden voor volwassenen

Voldoende basisvaardigheden voor volwassenen: laaggeletterdheid, taal en rekenen, digitale vaardigheden, kansarme jongeren.

Sluiten