Public Partners

Samen met u vertalen wij de dynamiek en ontwikkelingen in uw omgeving naar een duidelijke visie met heldere keuzen, een toekomstvast organisatieontwerp en een gerichte ontwikkelings- en veranderstrategie. Daarbij zoeken we naar werkbare oplossingen die u een nieuw perspectief bieden.

Public Partners is een organisatieadviesbureau gericht op de publieke sector. Wij helpen managers en bestuurders in het publieke domein. Samen vertalen we maatschappelijke en politieke ontwikkelingen naar een effectief functionerend openbaar bestuur en eigentijdse publieke dienstverlening. En we adviseren over de inrichting van effectieve organisaties met gemotiveerde en capabele medewerkers. In onze aanpak staan visie en vernieuwing centraal, ontsluiten we aanwezige kennis en competenties en creëren we ruimte voor samenwerking.

Waarmee we ons onderscheiden

Public Partners is een netwerkorganisatie. Onze kern bestaat uit partners, medewerkers en associates. Daaromheen hebben wij een flexibele schil, bestaande uit een netwerk van zelfstandige specialisten en collega-bureaus met wie wij samenwerken in specifieke opdrachten. We houden van creatief, verrassend werken én van een verantwoorde aanpak. We helpen u graag om (schijnbare) tegenstellingen te overbruggen. Zo verbinden wij ambitie met resultaat, management met medewerkers, overheid met stakeholders en ratio met passie en gevoel.

logo-pbp

In het kort

Opgericht: 2008
Organisatie: B.V.
Directie: Joep Bremmers (directeur/eigenaar), Marijke Stroucken (commissaris/eigenaar)
Aantal medewerkers: 14
Locaties: Den Haag
Certificering:
* ISO-9001

Downloads

Diensten

Integrale Organisatie-vernieuwing (IOV)

We combineren principes uit organisatie- /veranderkunde, bestuurs-/bedrijfskunde, digitalisering en HRM bij het realiseren van vernieuwing. Toegevoegde waarde, eenvoud in organisatie en sociale en technologische innovatie staan centraal in onze aanpak.

Bestuursadvisering

Staat u voor een acute crisis, fusie of reorganisatie? Of heeft u ondersteuning nodig bij de inrichting van complexe bestuurlijke processen of de vorming van een strategische (meerjaren)agenda? Bij ons vindt u een klankbord met ervaring.

Sluiten