Wie extern advies of interim-management inschakelt moet kunnen rekenen op kwaliteit. Deze waarborg krijgt u van de adviesbureaus die verenigd zijn in de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA). ROA-adviseurs geven zekerheid en borgen de kwaliteit van management consulting met professionele onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit. Onze leden onderschrijven een strikte gedragscode waarin ze de kwaliteit van hun dienstverlening aan opdrachtgevers centraal stellen.

Sinds 1970 vertegenwoordigt de ROA de meest vooraanstaande organisatieadviesbureaus uit de Nederlandse adviesbranche. Wat deze bureaus bindt is de kwaliteit van het advies. Opdrachtgevers die een partner zoeken in strategieontwikkeling en implementatie van plannen willen betrouwbare en hoogwaardige begeleiding. Zekerheid over de toegevoegde waarde van het advies en zorgvuldigheid in het adviesproces. Maar ook deskundige adviseurs met innovatieve ideeën. Experts met een onafhankelijke kijk en een natuurlijke instelling om deze kwaliteit te leveren.

Bij de aangesloten bureaus werken meer dan 2.500 adviseurs. Aan het lidmaatschap verbinden we strenge eisen. We kijken kritisch naar de bureauomvang, continuïteit van de bedrijfsvoering, de kwaliteitsborging (ISO-9001 is vereist) en expertise van onze bureaus.

ROA-leden maken gebruik van gezamenlijke algemene voorwaarden. Voor u zijn deze voorwaarden samen met de gedragscode en het tuchtrecht een waarborg dat een bureau uw opdracht professioneel en hoogwaardig uitvoert. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, onder nummer 40531334.

De ROA maakt zich namens de aangesloten leden sterk voor het beroepsveld:

  • We proberen naar de markt het onderscheid tussen kaf en koren te communiceren . We stimuleren en bewaken de kwaliteit van het advieswerk via contacten en organiseren van het debat tussen vakgenoten, certificering, de gedragscode en het tuchtrecht.
  • We stimuleren collegiale contacten en kennisdeling, onder andere door evenementen, bureaubijeenkomsten en intervisie/trainingen.
  • We vertegenwoordigen de branche en komen op voor de belangen van de branche.

De ROA is een vereniging waar organisatieadviesbureaus die serieus met het vak bezig zijn lid van kunnen worden. Aan het ROA-lidmaatschap zijn eisen verbonden ten aanzien van bureauomvang, continuïteit, adviesterreinen en expertise. De ROA-bureaus hebben hun kernprocessen ISO-gecertificeerd (of gelijkwaardig). Voor nieuwe leden geldt er een ingroeiperiode van (maximaal) 1,5 jaar. In de fase van ‘Oriënterend  lidmaatschap’ participeert het bureau in alle activiteiten, geldt er 50% contributiekorting en heeft het nieuwe lid ruim de tijd om aan de criteria te voldoen. Het nieuwe lid wordt daarbij ondersteund door een bestaand lid (naar keuze).

Ook interesse in het lidmaatschap van de ROA?
Ervaar nu het ROA lidmaatschap in de praktijk en stap in het oriënterend lidmaatschap. Ook bureaus die niet ISO-gecertificeerd zijn komen in aanmerking voor het oriënterend lidmaatschap.

Bekijk hier de mogelijkheden of neem contact met ons op voor meer informatie.

Michael van der Velden 
AEF
Voorzitter

Johan van Triest
BMC
Vicevoorzitter

Bas van der Velde
Rijnconsult
Penningmeester

Ronald van Rijn
JBR
Bestuurslid

Maikki Huurdeman
Van de Bunt adviseurs
Bestuurslid

Joost Voerman
Twynstra Gudde
Bestuurslid

Aloys van Balen
GEA consultancy
Bestuurslid

Ingrid Cantrijn
Ambtelijk secretaris

De ROA kent een Young Consulting Board dat direct onder het bestuur valt. Binnen de Young Consulting Board participeren de volgende jonge adviseurs:

Tammy Lie
BMC Advies

Isis Hommema
AEF

Mirthe Lantman
JBR

Kees Goudzwaard
Rijnconsult