Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ROA-leden maken gebruik van gezamenlijke algemene voorwaarden. Voor u zijn deze voorwaarden samen met de gedragscode en het tuchtrecht een waarborg dat een bureau uw opdracht professioneel en hoogwaardig uitvoert. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, onder nummer 40531334.

Sluiten