Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ROA-leden maken gebruik van gezamenlijke algemene voorwaarden. Voor u zijn deze voorwaarden samen met de gedragscode een waarborg dat een bureau uw opdracht professioneel en hoogwaardig uitvoert. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, onder nummer 40531334.

Sluiten