Lidmaatschap al
vanaf € 2000,- per jaar
Mis niks! Sluit je nu aan bij
onze groeiende ROA-community.werk aan onze branche - trots en passie voor ons vak - kwaliteit hoog houden

GET
to
know us.

Deelnemers Consulting Captains Dinner

Comatch
Yellowtail logo
Logo PlanMen
P2 Proces en Projectmanagers BV
KPC Groep
Logo JB Lorenz
UniPartners Nederland
Logo Kpn Ict consultin
Logo Fronteer
Magnus
PA Consulting Group
Logo Online department
Logo Lux consulting
YNNO
YNNO zw
Breda Actief
Plat4mation
Mobilee Management & Advies
Quint Wellington Redwood
Finext
Logo Mobius
Bekijk alle deelnemers

Raad van Organisatie Adviesbureaus

De Raad voor Organisatie Adviesbureaus (ROA) staat voor een kwalitatief hoogwaardige organisatieadviesbranche in Nederland. De ROA spant zich in om verbinding te maken met alle organisatieadviesbureaus in Nederland die ertoe doen, lid of geen lid. Samen werken we aan een sector die gezien mag worden, die trots is op de toegevoegde waarde voor de economie én voor de samenleving. Dit maakt de ROA een inclusieve branchevereniging; het gaat niet alleen om de aangesloten leden, maar om het belang van de hele branche.

De norm hooghouden, dat is het leidend principe. De ROA daagt alle bureaus uit om het vak van organisatieadviseur voortdurend verder te professionaliseren en de kwaliteit van het advies op een steeds hoger plan te brengen. Daarop zijn alle inspanningen en activiteiten gericht.

Ontdek meer over ROA

Download de ROA App

U vindt alle informatie over de bij de ROA aangesloten bureaus en de gedragscode ook in de ROA App ‘Kies voor advies’. Download deze app gratis voor Apple of Android via de online stores.

Nieuws via consultancy.nl

Zeven belangrijke digitale thema’s voor de publieke sector

12-10-2020

Voor het jubileumboek ter ere van zijn 35-jarig bestaan ​​interviewde VKA 35 bestuurders in de publieke sector. Ze werden gevraagd wat volgens hen de belangrijkste digitale trends voor de komende jaren zullen zijn. Uit al deze visies hebben de adviseurs gedestilleerd welke zeven ontwikkelingen de komende periode de meeste impact zullen hebben.

Lees verder

BMC en Deloitte steunen manifest ‘Samen werken aan goed onderwijs’

12-10-2020

BMC en Deloitte ondersteunen het manifest ‘Samen werken aan goed onderwijs’. Samen met andere bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties slaan ze de handen ineen om de groeiende kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs tegen te gaan.

Lees verder

PrivaZorg wordt onderdeel van het netwerk van Fundis

5-10-2020

De bestuurlijke fusie tussen Fundis en PrivaZorg is na goedkeuring van de NZa en ACM een feit. Met deze fusie wordt PrivaZorg een zelfstandig onderdeel van het netwerk van Fundis. JBR heeft PrivaZorg begeleid bij de strategische heroriëntatie, het zoeken naar geschikte partners en de fusieonderhandelingen met Fundis. 

Lees verder

VKA interviewt 35 bestuurders over de toekomst van digitalisering

23-9-2020

Verdonk Klooster & Associates (VKA) bestaat 35 jaar. “Daar hebben we natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan”, vertelt directeur Marc Gill'ard. Onder andere door het uitbrengen van een 160-pagina tellend jubileumboek waarin toonaangevende bestuurders uit verschillende sectoren aan het woord komen over – hoe kan het ook anders anno 2020 – digitalisering in Nederland.

Lees verder

ELLIPSE-dashboard geeft inzicht in zorgvraag per regio

22-9-2020

Hoe gaat de zorgvraag zich ontwikkelen? Deze vraag houdt momenteel heel Nederland bezig, zeker nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Maar ook op de langere termijn blijft het een actueel vraagstuk: onder invloed van ontwikkelingen als vergrijzing en snelle technologische vooruitgang blijft de zorgvraag veranderen. Het nieuwe ELLIPSE-dashboard van AT Osborne maakt de vraag naar zorg per regio inzichtelijk.

Lees verder

AT Osborne: ‘Deltaplan nodig om scholen coronaproof te krijgen’

9-9-2020

Zo’n 8.000 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs moeten binnen korte tijd coronaproof worden gemaakt. Een zeer omvangrijke klus, die niet alleen technisch ingewikkeld is, maar ook financieel en organisatorisch. Consultant Jeroen de Jongh van adviesbureau AT Osborne verkende in de afgelopen weken de opgave en komt tot de conclusie dat een Deltaplan nodig is voor het laten slagen van de transformatie. 

Lees verder

Bron- en contactonderzoek kost GGD’en dit jaar €273 miljoen

7-9-2020

Het bron- en contactonderzoek dat GGD’en verrichten kost dit jaar een kleine €273 miljoen, zo schat Andersson Elffers Felix in. Het adviesbureau kwam in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met een raming van de extra kosten die de GGD’en dit jaar zullen maken vanwege corona.

Lees verder

Novisource topman ‘tevreden’ over beperkte omzetdaling

31-8-2020

Advies- en interimbedrijf Novisource heeft de omzet in het eerste halfjaar van 2020 met 9% zien teruglopen.

Lees verder

Rijnconsult betrokken bij aardgasvrijproject in Utrecht

27-8-2020

De gemeente Utrecht en enkele andere partijen schakelden eind 2018 de hulp in van Rijnconsult om de wijk Overvecht-Noord aardgasvrij te maken. Aan het woord adviseur Mark Elbers, die de afgelopen tijd heeft bijgedragen aan het transitieproject. 

Lees verder

Ministeries kiezen partijen voor inhuurcontract van €140 miljoen

25-8-2020

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben acht preferred suppliers geselecteerd voor de inhuur van IT-professionals.

Lees verder

BMC brengt knelpunten van maatschappelijk ondernemerschap in kaart

20-8-2020

Vorige maand kondigde het kabinet verschillende maatregelen aan om sociaal ondernemers te versterken. Er komt een nieuwe rechtsvorm voor sociale bv’s en meer begeleiding vanuit de overheid op het gebied van wet- en regelgeving, kennisdeling en het verkrijgen van financiering. Een belangrijke pijler voor het nieuwe beleid is een onderzoek van BMC naar de knelpunten die sociaal ondernemers ervaren en mogelijke maatregelen om deze weg te nemen.

Lees verder

AEF neemt Autoriteit Consument & Markt onder de loep

14-8-2020

Andersson Elffers Felix (AEF) evalueert in september en oktober in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het adviesbureau zal daarbij zijn oordeel vellen over de doeltreffendheid, doelmatigheid en toekomstbestendigheid van de toezichthouder.

Lees verder

Continu verbeteren en ketensamenwerking in het sociaal domein

10-8-2020

Ruim vier jaar na de decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) naar gemeenten blijkt dat de resultaten die de beleidsmakers voor ogen hadden maar ten dele zijn waargemaakt. Een van de mogelijke verbeterpunten ligt in het centraler stellen van lean denken en samenwerking in de keten, stellen Rogier Kelderman en Diederik Hommes van Rijnconsult.

Lees verder

Tweede coronagolf kan gemeenten €1 miljard extra kosten

10-8-2020

Als Nederland te maken krijgt met een tweede golf coronabesmettingen krijgen gemeenten een flinke extra financiële klap te verwerken. De schade kan oplopen tot zo’n €1 miljard. Dat bedrag komt bovenop de geschatte €1,5 tot €1,8 miljard aan kosten die gemeenten dit jaar sowieso al maken door de coronacrisis.

Lees verder

Karin Straus en Marcella Rijkschroeff partner bij Rieken & Oomen

5-8-2020

Rieken & Oomen heeft zijn partnerteam versterkt met Karin Straus en Marcella Rijkschroeff. De twee nieuwe partners nemen gezamenlijk het stokje over van oprichtster Tiny Rieken, die eind vorig jaar met pensioen ging. Consultancy.nl sprak met Straus en Rijkschroeff over hun nieuwe bestuursrol en partnerschap bij het werving- en selectiebureau .

Lees verder

AMC vernieuwt behandelruimte voor acute psychiatrische zorg

3-8-2020

AT Osborne heeft het ontwerp- en uitvoeringsproces begeleid van de recente verbouwing van de gloednieuwe High Intensive Care-ruimte van het Amsterdam UMC, locatie AMC. In het nieuwe ontwerp draait alles om het bevorderen van contact. Op de High Intensive Care worden patiënten behandeld die acute psychiatrische zorg nodig hebben in het kader van uiteenlopende en soms gecombineerde diagnoses. Hierbij valt te denken aan een psychose, depressie en/of suïcidaliteit of een bipolaire stoornis, maar ook ter observatie en diagnostiek. Een team van verpleegkundigen, psychiaters, artsen, psychologen, maatschappelijk werkers en therapeuten geeft 24-uurszorg in de nieuwe unit.

Lees verder

Kabinet zet stappen om sociaal ondernemerschap te steunen

30-7-2020

Het kabinet introduceert een nieuwe rechtsvorm speciaal voor maatschappelijk ondernemerschap. Deze moet ervoor zorgen dat ondernemers die zich nadrukkelijk inzetten voor thema’s als milieu, arbeidsparticipatie en zorg meer herkenning en erkenning krijgen. Ook wil het kabinet meer begeleiding bieden op het gebied van wet- en regelgeving, kennisdeling en het verkrijgen van financiering. Onderzoeken van BMC en KPMG staan aan de basis van het nieuwe beleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op 10 juli deelde staatsecretaris Mona Keijzer het pakket aan maatregelen met de Tweede Kamer. Naar verwachting zal het voorstel zonder problemen door de Kamers komen, en zullen de maatregelen ergens in het komende jaar worden uitgerold.

Lees verder

VNG en AEF: Coronacrisis kost gemeenten minimaal €1,5 miljard

29-7-2020

De coronacrisis kost Nederlandse gemeenten naar verwachting tussen de €1,5 en €1,8 miljard aan extra uitgaven en inkomstenderving. En dan zijn de kosten voor de Tozo, GGD’en en Veiligheidsregio’s nog niet eens meegerekend.

Lees verder

Eveline van Westerop en Jordi de Vreede partner bij Rijnconsult

28-7-2020

Rijnconsult heeft er twee nieuwe vennoten bij. Eveline van Westerop en Jordi de Vreede, beide al vele jaren actief bij het organisatieadviesbureau, zijn toegetreden het partnerteam. Eveline van Westerop sloot zich in 2007 aan bij Rijnconsult. Sinds 2017 zit ze in de tweekoppige directie van het Utrechtse kantoor. Eerst deelde ze het directeurschap met Diederik Hommes. Inmiddels doet ze dat met Boris Gooskens, die eerder dit jaar het stokje overnam van Hommes.

Lees verder

AT Osborne helpt Amsterdam bij het herstellen van bruggen en kades

27-7-2020

Een groot deel van de Amsterdamse bruggen en kades is in slechte staat. Door decennialang achterstallig onderhoud staan verschillende bruggen op het punt van bezwijken. Met de kades lijkt het nog erger gesteld: alle tot nu toe onderzochte kades met een hoog risicoprofiel moeten worden vernieuwd. Vorig jaar startte gemeente Amsterdam met een grote actie om bruggen en kademuren te onderzoeken en zo nodig te herstellen. AT Osborne-adviseur Geertje van Engen is sinds de start bij het programma betrokken.

Lees verder
Sluiten