Bedrijfsabonnement al
vanaf € 2000,- per jaar
Mis niks! Sluit je nu aan bij
onze groeiende ROA-community.werk aan onze branche - trots en passie voor ons vak - kwaliteit hoog houden

GET
to
know us.

Deelnemers Consulting Captains Dinner

Logo Online department
Logo Emeritor BV
Logo Blinklane consulting
Cmotions
buck consultants international
BDO
Lagerweij
House of Performance
Gitp
Finext
Logo Mobius
Logo TWST
Logo EV consult
Young Advisory Group
ACE
Logo UPD
Investment Consulting Associates
GTS-Online B.V.
bpm consult
Dialogic Innovatie & Interactie
Logo Fakton
Bekijk alle deelnemers

Raad van Organisatie Adviesbureaus

De Raad voor Organisatie Adviesbureaus (ROA) staat voor een kwalitatief hoogwaardige organisatieadviesbranche in Nederland. De ROA spant zich in om verbinding te maken met alle organisatieadviesbureaus in Nederland die ertoe doen, lid of geen lid. Samen werken we aan een sector die gezien mag worden, die trots is op de toegevoegde waarde voor de economie én voor de samenleving. Dit maakt de ROA een inclusieve branchevereniging; het gaat niet alleen om de aangesloten leden, maar om het belang van de hele branche.

De norm hooghouden, dat is het leidend principe. De ROA daagt alle bureaus uit om het vak van organisatieadviseur voortdurend verder te professionaliseren en de kwaliteit van het advies op een steeds hoger plan te brengen. Daarop zijn alle inspanningen en activiteiten gericht.

Ontdek meer over ROA

Download de ROA App

U vindt alle informatie over de bij de ROA aangesloten bureaus, de gedragscode en de tuchtrechtregeling ook in de ROA App ‘Kies voor advies’. Download deze app gratis voor Apple of Android via de online stores.

Nieuws via consultancy.nl

Erwin Bretscher versterkt Twynstra Gudde Zorg als Senior Consultant

4-12-2018

De zorgpraktijk van Twynstra Gudde is versterkt met de komst van een nieuwe Senior Consultant: Erwin Bretscher. Met de toevoeging van de ervaren professional investeert het organisatieadviesbureau in de digitale transformatie in de zorg. 

Lees verder

Anderson MacGyver helpt Silex advocatenkantoren met KEI-koppeling

2-12-2018

De digitaliseringsambitie van de Rechtspraak is uitdagend, maar IT-leveranciers in de sector komen niet met een oplossing. Daarom hebben twintig advocatenkantoren het besluit genomen om in Silex-verband samen te werken aan een digitale koppeling met de Rechtspraak. Doelstelling: een beveiligde uitwisseling van documenten met de rechtspraak mogelijk maken. Business consultant Anderson MacGyver begeleidt het traject – een overzicht van de belangrijkste mijlpalen en de betrokkenheid van het adviesbureau.

Lees verder

Negen adviezen voor waardegedreven jeugdhulp

29-11-2018

Er is nog veel ruimte voor verbetering binnen de Nederlandse jeugdhulpverlening. De invoering van de nieuwe Jeugdwet biedt volgens Ansgar Willenborg van BMC kansen voor een meer waardegedreven aanpak. Bij deze benadering – waarin de principes van Value Based Health Care worden vertaald naar de jeugdhulp – staat de vraag van het kind centraal. Willenborg heeft negen adviezen voor jeughulporganisaties die meer willen sturen op waarde.

Lees verder

Twynstra Gudde wil de Nederlandse democratie versterken

20-11-2018

De rol van de Nederlandse overheid is snel aan het veranderen. Steeds meer wordt van overheden verwacht dat ze wendbaar zijn, middenin de samenleving staan en samenwerken met bedrijven en burgers. Tegelijkertijd blijft het belangrijk rekening te houden met de voorwaarden voor een betrouwbare overheid die democratisch afrekenbaar is. De adviseurs van de overheidsgroep van Twynstra Gudde helpen openbare bestuurders om te gaan met het spanningsveld dat gepaard gaat met het zijn van zo’n ‘tweebenige overheid’. Consultancy.nl sprak met Ageeth Telleman, die als Managing Partner leidinggeeft aan Twynstra’s overheidsgroep: “Bij Twynstra Gudde willen we de democratie echt sterker maken.” 

Lees verder

Novisource benoemt nieuwe topman en twee commissarissen

16-11-2018

Na een periode van reorganiseren en een strategische heroriëntatie, vindt het topmanagement van Novisource het een goed moment om het stokje over te dragen aan een nieuw leiderschapsteam. Cees den Ouden, Duco Wildeboer en Edwin Groeneveld maken de weg vrij voor de beoogde opvolgers CEO Frank Lagerveld en commissarissen Peter Paul de Vries en Ron Stekelenburg. 

Lees verder

Ministerie van Defensie sluit nieuwe raamovereenkomsten voor ICT-inhuur

13-11-2018

Het ministerie van Defensie heeft raamovereenkomsten voor de inhuur van ICT-professionals afgesloten met zeven opdrachtnemers. Hiernaast zijn er drie opdrachtnemers geselecteerd die voor Defensie zogenaamde detavast-constructies mogen leveren, waarbij de intentie is om de ingehuurde ICT-professionals na een bepaalde detacheringsperiode in dienst te laten treden bij Defensie. 

Lees verder

Sander Merkus naar Strategy Counsellors praktijk van Twynstra Gudde

13-11-2018

Sander Merkus heeft binnen Twynstra Gudde de overstap gemaakt naar Strategy Counsellors. Bij de strategieadviespraktijk richt hij zich sinds kort op narratieve strategievorming. “Verhalen zijn de bouwstenen van betekenis binnen besluitvorming, samenwerking en organisatieontwikkeling”, aldus Merkus. “Ik verzamel verhalen die leven in de ‘onderstroom’ van organisaties. Daardoor krijg ik inzicht in belangen en spanningen die nergens expliciet beschreven staan maar die deze processen sterk kunnen beïnvloeden.”

Lees verder

Ziekenhuissector heeft baat bij masterplan voor ontslagen personeel

5-11-2018

De faillissementen van het Medisch Centrum Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen hebben de financiële uitdagingen waarmee ziekenhuizen kampen pijnlijk blootgelegd. Terwijl alle ontwikkelingen de gemoederen in de branche, de politiek en maatschappij momenteel bezighouden, betekent dit voor andere ziekenhuizen, wrang als het klinkt, juist ‘goed’ nieuws. De circa 2.500 medewerkers van de twee ziekenhuizen, die in één klap hun baan verloren, kunnen nu in beeld komen bij andere ziekenhuizen, die door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt blijven worstelen met het vinden van geschikt personeel.

Lees verder

Managen is nodig: nu én in de toekomst

2-11-2018

In het boek ‘Managen moet’ gaat Martijn Jansen in op het managementvak anno nu. De organisatieadviseur en senior partner bij Twynstra Gudde deed vijf jaar lang onderzoek naar wat managers (kunnen) doen om van toegevoegde waarde te zijn. Zoals de titel van het boek al doet vermoeden, ziet Jansen het huidige tijdperk van zelfsturing niet als het begin van het einde voor managers. Consultancy.nl sprak met Jansen over zijn boek en zijn visie op de toekomst van het managersvak: “Veel mensen gaan ervanuit dat managers de hele dag bazig lopen te doen of onzinnig overleg voeren. Ik zie echter heel veel managers die gericht zijn op het coachen van medewerkers, die ze vertrouwen geven en stimuleren om ruimte te nemen.”

Lees verder

Het Waterschapshuis selecteert vier partijen voor tijdelijke ICT-inhuur

29-10-2018

Na een openbare aanbesteding heeft Het Waterschapshuis (HWH) vier partijen aangewezen als voorkeursleveranciers die de organisatie de komende vier jaar tijdelijke ICT-inhuur mogen gaan leveren. Het betreft LINKIT, Maandag en CIMSOLUTIONS (in combinatie met VKA). HeadFirst is als preferred supplier geselecteerd voor brokerdiensten. De omvang van de opdracht is circa €18 miljoen, verspreid over vier jaar.

Lees verder

Twynstra Gudde begeleidt renovatie van stadsschouwburg Middelburg

16-10-2018

Twynstra Gudde is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de verbouwing van de stadsschouwburg in Middelburg. In 2012 voerde het adviesbureau in opdracht van de Zeeuwse gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit naar de renovatie, waarna het kantoor vervolgens ook het proces- en projectmanagement van de verbouwing kreeg toebedeeld. Sinds enkele dagen is het theater weer geopend voor publiek.

Lees verder

AT Osborne: 50 jaar een expert in ruimtelijke vraagstukken

12-10-2018

AT Osborne viert dit jaar zijn vijftigjarig jubileum. Van oorsprong een expert in kostenbeheersing in de bouw, heeft AT Osborne zich sinds de oprichting ontwikkeld tot een toonaangevend bureau met circa 150 professionals. Het adviesbureau heeft een sterk trackrecord weten op te bouwen in het begeleiden van grootschalige programma’s, met daarin spraakmakende projecten als de aanleg van de Noord/Zuidlijn en de vernieuwing van IJsstadion Thialf.

Lees verder

AT Osborne roept week van de duurzaamheid in het leven

3-10-2018

Vandaag geeft AT Osborne het startshot voor zijn eigen week van de duurzaamheid. Met het nieuwe initiatief wil het adviesbureau uit Baarn zijn eigen medewerkers, klanten, relaties en de bredere samenleving inspireren om een steentje bij te dragen aan het oplossen van een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen voor de komende decennia.Nadat duurzaamheid jarenlang vooral onderwerp van gesprek was onder milieuactivisten, lijkt tegenwoordig bijna iedereen wel doordrongen van de urgentie rond het thema. “Het is duidelijk als je om je heen kijkt. Orkanen, bosbranden, droogte, overstromingen. Je hoort het steeds vaker”, vertelt Wim Demmers, directievoorzitter van AT Osborne. Waar dergelijke natuurrampen voor Nederlanders vaak ver van bed voelen, was de klimaatverandering de afgelopen maanden ook in ons eigen land goed merkbaar. Demmers: “We hadden we een mooie zomer, maar waar droogte een probleem dreigde te worden. In het voorjaar hadden we te maken met veel regenval en wateroverlast. Bewustwording is daarom heel belangrijk.”De noodzaak van een betere omgang met onze leefomgeving uit zich in ons land niet alleen in klimaatgerelateerde overlast, maar ook in de aardbevingen en verzakkingen die worden veroorzaakt door gaswinning: “We kunnen niet ongestraft bronnen leeghalen, denk bijvoorbeeld aan Groningen. Iedereen zal zich moeten aanpassen”, aldus Demmers. Hij legt uit dat AT Osborne zich geroepen voelt om bij te dragen aan het realiseren van de vereiste aanpassing: “Het is een belangrijk onderwerp voor onze opdrachtgevers. Dus ook voor ons.” Hij voegt toe dat de betrokkenheid van het bureau echter dieper gaat dan dat: “Het zit ook in onze collega’s zelf. Zij houden zich graag bezig met onderwerpen als duurzaamheid. Onze slogan is niet voor niets: Urban Matters, People Matter.”Door de week van de duurzaamheid te organiseren wil AT Osborne extra aandacht vragen voor het thema. Daarnaast wil het bureau de veelheid van activiteiten laten zien die het op het gebied van duurzaamheid ontplooit. Hierin ligt de focus op drie onderwerpen: energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. “Deze drie onderwerpen zijn in onze ogen belangrijke schakels in het in balans brengen van de drie p’s: people (mensen), planet (aarde) en profit (winst), de drie hoofdaspecten van duurzaamheid. Als deze drie aspecten in balans zijn, putten we de aarde niet uit en kunnen ook toekomstige generaties er plezier van hebben”, aldus het bureau.Terwijl het aan de wil vaak niet meer ontbreekt, komen duurzame energieprojecten vaak nog moeilijk van de grond. Dit onder meer vanwege de financiële, juridische en procesmatige complexiteit die komt kijken bij dergelijke samenwerkingsprojecten tussen diverse publieke en private partijen. AT Osborne helpt met het vertalen van doelstellingen naar haalbare en gerealiseerde duurzame energieprojecten. “We begonnen jaren geleden met vraagstukken rond collectiviteit en coöperaties”, stelt Demmers: “Vaak zijn de technieken er, maar is het te duur. Wie gaat dat betalen? Door gezamenlijk op te trekken, is kostenbesparing mogelijk. Daar helpen wij bij. Het spel tussen overheden en het bedrijfsleven hebben wij in de vingers.”Naast dat AT Osborne met de week van de duurzaamheid deze activiteiten en expertise onder de aandacht brengt, verbindt het evenement ook twee andere belangrijke momenten op het gebied van duurzaamheid. Ten eerste vindt op 6 oktober op het nieuwe Jaarbeursplein in Utrecht de opening plaats van een 20 meter hoge wereldbol, genaamd ‘Climate Planet’. Bezoekers van de bol – die is geopend tot en met 3 november – ondergaan via een 360 graden-film een ruimtereis waarin de urgentie van het klimaatprobleem wordt gevisualiseerd en inspiratie wordt geboden voor een duurzame toekomst. Daarnaast worden in samenwerking met bedrijven en organisaties allerlei activiteiten georganiseerd in de bol. Ten tweede vindt op 10 oktober – de laatste dag van AT Osborne’s themaweek – de tiende editie van de nationale dag van de duurzaamheid plaats. Op deze dag laten door het hele land duizenden particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden zien wat zij doen om bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Mensen kunnen deelnemen aan een van de vele activiteiten, maar ook zelf iets organiseren.

Lees verder

Christian van den Berg start als organisatieadviseur bij WagenaarHoes

27-9-2018

Christian van den Berg is toegetreden tot WagenaarHoes als organisatieadviseur en interim-manager. Van den Berg maakte de overstap naar het adviesbureau vanuit de gemeente Overbetuwe, waar hij de rol van algemeen directeur vervulde. 

Lees verder

Totta Data Lab en VKA lanceren keurmerk voor algoritmes

20-9-2018

Na reeds bestaande keurmerken voor allerlei businessvaardigheden, of dit nu in marketing, technologie of projectmanagement is, komt er nu ook een keurmerk voor het gebruik van algoritmes. “Voor het vertrouwen in algoritmes is het cruciaal dat deze op een correcte manier worden toegepast”, stellen Totta Data Lab en Verdonck, Klooster & Associates (VKA), de initiatiefnemers achter het nieuwe keurmerk.

Lees verder

Ervaren CEO Arvid Manneke versterkt JBR Interim Executives

18-9-2018

JBR Interim Executives heeft ervaren bestuurder Arvid Manneke toegevoegd aan het kernteam van Interim Executives. Vanuit de interim management praktijk van JBR zal Munneke beschikbaar zijn voor Interim CEO posities en als tijdelijke bestuursvoorzitter, met name in trajecten waarbij er strategische en noodzakelijke veranderingen aan de orde zijn. 

Lees verder

AT Osborne, Sweco en TASK winnen raamovereenkomst bij TenneT

12-9-2018

Netbeheerder TenneT heeft de combinatie Sweco, TASK en AT Osborne de driejarige raamovereenkomst SCB diensten (Systeemgerichte Contractbeheersing) gegund. De raamovereenkomst betreft dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie. Het hoogspanningsnet in Nederland zal de komende jaren op diverse locaties uitgebreid en vervangen worden. Hierbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van UAV-gc contracten, waarbij de uitvoerende partij meer verantwoordelijkheid heeft over het ontwerp en de inrichting van het project. Ook netbeheerder TenneT werkt voor een groot deel met UAV-GC contracten. De beheersing van deze contracten vindt plaats middels Systeem gerichte Contractbeheersing (SCB), een methode van contractbeheersing waardoor opdrachtgevers meer zicht krijgen op de kwaliteitsborging ten aanzien van de geleverde producten/diensten van hun opdrachtnemers. TenneT wil deze contractbeheersing op een uniforme manier uitvoeren binnen de organisatie en beschikt zelf over projectleiders en contractmanagers die verantwoordelijk zijn voor de SCB.

Lees verder

Zorgbestuurder Marc van Aart aan de slag bij Twynstra Gudde

7-9-2018

Twynstra Gudde heeft zijn zorgpraktijk versterkt met een nieuwe directeur: Marc van Aart. De ervaren interim manager en bestuurder gaat zich richten op het verder uitbouwen van de zorgtak van Twynstra Gudde. 

Lees verder

40 jaar Rijnconsult: in gesprek met Diederik Hommes en Eveline van Westerop

3-9-2018

Rijnconsult viert dit jaar zijn veertigjarig bestaan. In die tijd maakte het organisatieadviesbureau de nodige ontwikkelingen door. Het werd overgenomen door Ordina en kwam daarna weer op eigen benen te staan, waarbij de medewerkers zelf eigenaar werden van het bedrijf. Sindsdien maakte Rijnconsult een sterke groei door en verbreedde het de dienstverlening met executive search door een overname van Rieken & Oomen. Ter ere van het veertigjarig jubileum van Rijnconsult en het dertigjarig jubileum van Rieken & Oomen ging Consultancy.nl langs bij het eigentijds ingerichte Utrechtse kantoor van Rijnconsult en sprak met de twee directeuren – Diederik Hommes en Eveline van Westerop – over de afgelopen jaren en de ontwikkelingen binnen de branche. 

Lees verder

In 2021 heeft zo'n 70% van organisaties een Chief Data Officer

28-8-2018

Binnen drie jaar heeft zo’n 70% van de grote organisaties een Chief Data Officer (CDO). Dat blijkt uit de antwoorden op een stelling die voorgelegd is aan managers en IT-professionals tijdens een congres. Christian Verhagen, Senior Consultant bij Verdonck Klooster & Associates, dat het onderzoek faciliteerde, spreekt van een begrijpelijk sentiment. Verhagen: “Data is uitgegroeid tot één van de belangrijkste assets van de organisatie. De vraag wie verantwoordelijk is voor deze asset is echter nog te vaak onbeantwoord. Om die vraag te beantwoorden en om grip te houden op het geheel aan data binnen de organisatie is sinds een aantal jaar de CDO in opkomst.”

Lees verder
Sluiten