Young Consulting Network

Young Consulting Network

Het doel van het Young Consulting Network (YCN) is het verbinden en samenbrengen van jonge adviseurs. Met elkaar willen wij betekenis geven aan het adviesvak, inspiratie opdoen en uitwisselen van ervaringen faciliteren om zo de professionele ontwikkeling van jonge adviseurs te stimuleren, in het belang van de kwaliteit van ons werk en goede uitoefening van het vak. Dit doen wij door activiteiten zoals lezingen, workshops, pro-bono advies en intervisie. Het YCN is opgericht in 2017 en telt inmiddels meer dan 150 consultants van een groot aantal adviesbureaus.

Het YCN is een open concept; lidmaatschap is gratis en alle events staan open voor alle leden. Daardoor kun je als adviseur zelf bepalen of een event geschikt voor jou is en of je eraan wilt deelnemen.

Doelgroep
Het netwerk staat open voor jonge consultants van zowel ROA- als niet-ROA-bureaus. Om de interactie tussen consultants optimaal te faciliteren is ervoor gekozen de leeftijdsgrens in eerste instantie op 35 jaar te stellen.

Sluiten