Vakethische vragen

Vakethische vragen

In het organisatieadvieswezen kunnen opdrachtgevers en/of opdrachtnemers tegen vak-ethische vragen of dilemma’s aan lopen. De ROA staat voor zorgvuldig en behoorlijk adviseren en wil daarom in voorkomende gevallen benaderbaar zijn voor opdrachtgevers en voor (de adviseurs van) organisatieadviesbureaus. Vragen op het terrein van ethiek, professionaliteit of integriteit. Opdrachtgevers en/of organisatieadviesbureaus kunnen dergelijke vragen/dilemma’s voorleggen aan de ROA. De ingediende vragen worden door de ROA samen met een onafhankelijke expert van de Vrije Universiteit (VU) beoordeeld en beantwoord. Zij toetsen de vraag aan de gedragscode voor professioneel adviseren. De vragen en antwoorden worden anoniem gepresenteerd op de ROA-website. Op die manier kan de helpdesk een leerinstrument zijn voor de organisatieadviesbranche en voor opdrachtgevers van organisatieadvies.

 • Voor wie is het?

  • – Nederlandse opdrachtgevers die opdracht verlenen aan organisatieadviesbureaus.

   – Alle Nederlandse organisatieadviesbureaus met meer dan 5 FTE (leden en niet leden van de ROA).

 • Hoe werkt het?

   1. Stel uw vraag via info@roa-advies.nl
   2. Uw vraag wordt in behandeling genomen en u ontvangt binnen één werkdag een reactie.
   3. ROA antwoordt uitsluitend rechtstreeks aan de steller van de vraag.
   4. Bij complexere vraagstukken kan via correspondentie en/of telefonisch contact nadere informatie worden uitgewisseld.
   5. De ROA garandeert een vertrouwelijke behandeling.
   6. De vraag en het antwoord worden uiteindelijk geanonimiseerd op de website van de ROA geplaatst.
   7. Er zijn voor de vragensteller geen kosten aan verbonden.
 • Wat zijn de kosten?

  • Opdrachtgevers en Nederlandse organisatieadviesbureaus met meer dan 5 FTE (leden en niet leden van de ROA) kunnen kosteloos gebruikmaken van de Helpdesk Vakethische vragen.

Sluiten