Nieuws

ROA Nieuws

Nieuws via consultancy.nl

Erwin Bretscher versterkt Twynstra Gudde Zorg als Senior Consultant

4-12-2018

De zorgpraktijk van Twynstra Gudde is versterkt met de komst van een nieuwe Senior Consultant: Erwin Bretscher. Met de toevoeging van de ervaren professional investeert het organisatieadviesbureau in de digitale transformatie in de zorg. 

Lees verder

Anderson MacGyver helpt Silex advocatenkantoren met KEI-koppeling

2-12-2018

De digitaliseringsambitie van de Rechtspraak is uitdagend, maar IT-leveranciers in de sector komen niet met een oplossing. Daarom hebben twintig advocatenkantoren het besluit genomen om in Silex-verband samen te werken aan een digitale koppeling met de Rechtspraak. Doelstelling: een beveiligde uitwisseling van documenten met de rechtspraak mogelijk maken. Business consultant Anderson MacGyver begeleidt het traject – een overzicht van de belangrijkste mijlpalen en de betrokkenheid van het adviesbureau.

Lees verder

Negen adviezen voor waardegedreven jeugdhulp

29-11-2018

Er is nog veel ruimte voor verbetering binnen de Nederlandse jeugdhulpverlening. De invoering van de nieuwe Jeugdwet biedt volgens Ansgar Willenborg van BMC kansen voor een meer waardegedreven aanpak. Bij deze benadering – waarin de principes van Value Based Health Care worden vertaald naar de jeugdhulp – staat de vraag van het kind centraal. Willenborg heeft negen adviezen voor jeughulporganisaties die meer willen sturen op waarde.

Lees verder

Twynstra Gudde wil de Nederlandse democratie versterken

20-11-2018

De rol van de Nederlandse overheid is snel aan het veranderen. Steeds meer wordt van overheden verwacht dat ze wendbaar zijn, middenin de samenleving staan en samenwerken met bedrijven en burgers. Tegelijkertijd blijft het belangrijk rekening te houden met de voorwaarden voor een betrouwbare overheid die democratisch afrekenbaar is. De adviseurs van de overheidsgroep van Twynstra Gudde helpen openbare bestuurders om te gaan met het spanningsveld dat gepaard gaat met het zijn van zo’n ‘tweebenige overheid’. Consultancy.nl sprak met Ageeth Telleman, die als Managing Partner leidinggeeft aan Twynstra’s overheidsgroep: “Bij Twynstra Gudde willen we de democratie echt sterker maken.” 

Lees verder

Novisource benoemt nieuwe topman en twee commissarissen

16-11-2018

Na een periode van reorganiseren en een strategische heroriëntatie, vindt het topmanagement van Novisource het een goed moment om het stokje over te dragen aan een nieuw leiderschapsteam. Cees den Ouden, Duco Wildeboer en Edwin Groeneveld maken de weg vrij voor de beoogde opvolgers CEO Frank Lagerveld en commissarissen Peter Paul de Vries en Ron Stekelenburg. 

Lees verder

Ministerie van Defensie sluit nieuwe raamovereenkomsten voor ICT-inhuur

13-11-2018

Het ministerie van Defensie heeft raamovereenkomsten voor de inhuur van ICT-professionals afgesloten met zeven opdrachtnemers. Hiernaast zijn er drie opdrachtnemers geselecteerd die voor Defensie zogenaamde detavast-constructies mogen leveren, waarbij de intentie is om de ingehuurde ICT-professionals na een bepaalde detacheringsperiode in dienst te laten treden bij Defensie. 

Lees verder

Sander Merkus naar Strategy Counsellors praktijk van Twynstra Gudde

13-11-2018

Sander Merkus heeft binnen Twynstra Gudde de overstap gemaakt naar Strategy Counsellors. Bij de strategieadviespraktijk richt hij zich sinds kort op narratieve strategievorming. “Verhalen zijn de bouwstenen van betekenis binnen besluitvorming, samenwerking en organisatieontwikkeling”, aldus Merkus. “Ik verzamel verhalen die leven in de ‘onderstroom’ van organisaties. Daardoor krijg ik inzicht in belangen en spanningen die nergens expliciet beschreven staan maar die deze processen sterk kunnen beïnvloeden.”

Lees verder

Ziekenhuissector heeft baat bij masterplan voor ontslagen personeel

5-11-2018

De faillissementen van het Medisch Centrum Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen hebben de financiële uitdagingen waarmee ziekenhuizen kampen pijnlijk blootgelegd. Terwijl alle ontwikkelingen de gemoederen in de branche, de politiek en maatschappij momenteel bezighouden, betekent dit voor andere ziekenhuizen, wrang als het klinkt, juist ‘goed’ nieuws. De circa 2.500 medewerkers van de twee ziekenhuizen, die in één klap hun baan verloren, kunnen nu in beeld komen bij andere ziekenhuizen, die door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt blijven worstelen met het vinden van geschikt personeel.

Lees verder
Sluiten