Nieuws

ROA Nieuws

Nieuws via consultancy.nl

VKA interviewt 35 bestuurders over de toekomst van digitalisering

23-9-2020

Verdonk Klooster & Associates (VKA) bestaat 35 jaar. “Daar hebben we natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan”, vertelt directeur Marc Gill'ard. Onder andere door het uitbrengen van een 160-pagina tellend jubileumboek waarin toonaangevende bestuurders uit verschillende sectoren aan het woord komen over – hoe kan het ook anders anno 2020 – digitalisering in Nederland.

Lees verder

ELLIPSE-dashboard geeft inzicht in zorgvraag per regio

22-9-2020

Hoe gaat de zorgvraag zich ontwikkelen? Deze vraag houdt momenteel heel Nederland bezig, zeker nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Maar ook op de langere termijn blijft het een actueel vraagstuk: onder invloed van ontwikkelingen als vergrijzing en snelle technologische vooruitgang blijft de zorgvraag veranderen. Het nieuwe ELLIPSE-dashboard van AT Osborne maakt de vraag naar zorg per regio inzichtelijk.

Lees verder

AT Osborne: ‘Deltaplan nodig om scholen coronaproof te krijgen’

9-9-2020

Zo’n 8.000 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs moeten binnen korte tijd coronaproof worden gemaakt. Een zeer omvangrijke klus, die niet alleen technisch ingewikkeld is, maar ook financieel en organisatorisch. Consultant Jeroen de Jongh van adviesbureau AT Osborne verkende in de afgelopen weken de opgave en komt tot de conclusie dat een Deltaplan nodig is voor het laten slagen van de transformatie. 

Lees verder

Bron- en contactonderzoek kost GGD’en dit jaar €273 miljoen

7-9-2020

Het bron- en contactonderzoek dat GGD’en verrichten kost dit jaar een kleine €273 miljoen, zo schat Andersson Elffers Felix in. Het adviesbureau kwam in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met een raming van de extra kosten die de GGD’en dit jaar zullen maken vanwege corona.

Lees verder

Novisource topman ‘tevreden’ over beperkte omzetdaling

31-8-2020

Advies- en interimbedrijf Novisource heeft de omzet in het eerste halfjaar van 2020 met 9% zien teruglopen.

Lees verder

Rijnconsult betrokken bij aardgasvrijproject in Utrecht

27-8-2020

De gemeente Utrecht en enkele andere partijen schakelden eind 2018 de hulp in van Rijnconsult om de wijk Overvecht-Noord aardgasvrij te maken. Aan het woord adviseur Mark Elbers, die de afgelopen tijd heeft bijgedragen aan het transitieproject. 

Lees verder

Ministeries kiezen partijen voor inhuurcontract van €140 miljoen

25-8-2020

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben acht preferred suppliers geselecteerd voor de inhuur van IT-professionals.

Lees verder

BMC brengt knelpunten van maatschappelijk ondernemerschap in kaart

20-8-2020

Vorige maand kondigde het kabinet verschillende maatregelen aan om sociaal ondernemers te versterken. Er komt een nieuwe rechtsvorm voor sociale bv’s en meer begeleiding vanuit de overheid op het gebied van wet- en regelgeving, kennisdeling en het verkrijgen van financiering. Een belangrijke pijler voor het nieuwe beleid is een onderzoek van BMC naar de knelpunten die sociaal ondernemers ervaren en mogelijke maatregelen om deze weg te nemen.

Lees verder
Sluiten