Nieuws

ROA Nieuws

Nieuws via consultancy.nl

Twynstra Gudde begeleidt renovatie van stadsschouwburg Middelburg

16-10-2018

Twynstra Gudde is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de verbouwing van de stadsschouwburg in Middelburg. In 2012 voerde het adviesbureau in opdracht van de Zeeuwse gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit naar de renovatie, waarna het kantoor vervolgens ook het proces- en projectmanagement van de verbouwing kreeg toebedeeld. Sinds enkele dagen is het theater weer geopend voor publiek.

Lees verder

AT Osborne: 50 jaar een expert in ruimtelijke vraagstukken

12-10-2018

AT Osborne viert dit jaar zijn vijftigjarig jubileum. Van oorsprong een expert in kostenbeheersing in de bouw, heeft AT Osborne zich sinds de oprichting ontwikkeld tot een toonaangevend bureau met circa 150 professionals. Het adviesbureau heeft een sterk trackrecord weten op te bouwen in het begeleiden van grootschalige programma’s, met daarin spraakmakende projecten als de aanleg van de Noord/Zuidlijn en de vernieuwing van IJsstadion Thialf.

Lees verder

AT Osborne roept week van de duurzaamheid in het leven

3-10-2018

Vandaag geeft AT Osborne het startshot voor zijn eigen week van de duurzaamheid. Met het nieuwe initiatief wil het adviesbureau uit Baarn zijn eigen medewerkers, klanten, relaties en de bredere samenleving inspireren om een steentje bij te dragen aan het oplossen van een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen voor de komende decennia.Nadat duurzaamheid jarenlang vooral onderwerp van gesprek was onder milieuactivisten, lijkt tegenwoordig bijna iedereen wel doordrongen van de urgentie rond het thema. “Het is duidelijk als je om je heen kijkt. Orkanen, bosbranden, droogte, overstromingen. Je hoort het steeds vaker”, vertelt Wim Demmers, directievoorzitter van AT Osborne. Waar dergelijke natuurrampen voor Nederlanders vaak ver van bed voelen, was de klimaatverandering de afgelopen maanden ook in ons eigen land goed merkbaar. Demmers: “We hadden we een mooie zomer, maar waar droogte een probleem dreigde te worden. In het voorjaar hadden we te maken met veel regenval en wateroverlast. Bewustwording is daarom heel belangrijk.”De noodzaak van een betere omgang met onze leefomgeving uit zich in ons land niet alleen in klimaatgerelateerde overlast, maar ook in de aardbevingen en verzakkingen die worden veroorzaakt door gaswinning: “We kunnen niet ongestraft bronnen leeghalen, denk bijvoorbeeld aan Groningen. Iedereen zal zich moeten aanpassen”, aldus Demmers. Hij legt uit dat AT Osborne zich geroepen voelt om bij te dragen aan het realiseren van de vereiste aanpassing: “Het is een belangrijk onderwerp voor onze opdrachtgevers. Dus ook voor ons.” Hij voegt toe dat de betrokkenheid van het bureau echter dieper gaat dan dat: “Het zit ook in onze collega’s zelf. Zij houden zich graag bezig met onderwerpen als duurzaamheid. Onze slogan is niet voor niets: Urban Matters, People Matter.”Door de week van de duurzaamheid te organiseren wil AT Osborne extra aandacht vragen voor het thema. Daarnaast wil het bureau de veelheid van activiteiten laten zien die het op het gebied van duurzaamheid ontplooit. Hierin ligt de focus op drie onderwerpen: energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. “Deze drie onderwerpen zijn in onze ogen belangrijke schakels in het in balans brengen van de drie p’s: people (mensen), planet (aarde) en profit (winst), de drie hoofdaspecten van duurzaamheid. Als deze drie aspecten in balans zijn, putten we de aarde niet uit en kunnen ook toekomstige generaties er plezier van hebben”, aldus het bureau.Terwijl het aan de wil vaak niet meer ontbreekt, komen duurzame energieprojecten vaak nog moeilijk van de grond. Dit onder meer vanwege de financiële, juridische en procesmatige complexiteit die komt kijken bij dergelijke samenwerkingsprojecten tussen diverse publieke en private partijen. AT Osborne helpt met het vertalen van doelstellingen naar haalbare en gerealiseerde duurzame energieprojecten. “We begonnen jaren geleden met vraagstukken rond collectiviteit en coöperaties”, stelt Demmers: “Vaak zijn de technieken er, maar is het te duur. Wie gaat dat betalen? Door gezamenlijk op te trekken, is kostenbesparing mogelijk. Daar helpen wij bij. Het spel tussen overheden en het bedrijfsleven hebben wij in de vingers.”Naast dat AT Osborne met de week van de duurzaamheid deze activiteiten en expertise onder de aandacht brengt, verbindt het evenement ook twee andere belangrijke momenten op het gebied van duurzaamheid. Ten eerste vindt op 6 oktober op het nieuwe Jaarbeursplein in Utrecht de opening plaats van een 20 meter hoge wereldbol, genaamd ‘Climate Planet’. Bezoekers van de bol – die is geopend tot en met 3 november – ondergaan via een 360 graden-film een ruimtereis waarin de urgentie van het klimaatprobleem wordt gevisualiseerd en inspiratie wordt geboden voor een duurzame toekomst. Daarnaast worden in samenwerking met bedrijven en organisaties allerlei activiteiten georganiseerd in de bol. Ten tweede vindt op 10 oktober – de laatste dag van AT Osborne’s themaweek – de tiende editie van de nationale dag van de duurzaamheid plaats. Op deze dag laten door het hele land duizenden particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden zien wat zij doen om bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Mensen kunnen deelnemen aan een van de vele activiteiten, maar ook zelf iets organiseren.

Lees verder

Christian van den Berg start als organisatieadviseur bij WagenaarHoes

27-9-2018

Christian van den Berg is toegetreden tot WagenaarHoes als organisatieadviseur en interim-manager. Van den Berg maakte de overstap naar het adviesbureau vanuit de gemeente Overbetuwe, waar hij de rol van algemeen directeur vervulde. 

Lees verder

Totta Data Lab en VKA lanceren keurmerk voor algoritmes

20-9-2018

Na reeds bestaande keurmerken voor allerlei businessvaardigheden, of dit nu in marketing, technologie of projectmanagement is, komt er nu ook een keurmerk voor het gebruik van algoritmes. “Voor het vertrouwen in algoritmes is het cruciaal dat deze op een correcte manier worden toegepast”, stellen Totta Data Lab en Verdonck, Klooster & Associates (VKA), de initiatiefnemers achter het nieuwe keurmerk.

Lees verder

Ervaren CEO Arvid Manneke versterkt JBR Interim Executives

18-9-2018

JBR Interim Executives heeft ervaren bestuurder Arvid Manneke toegevoegd aan het kernteam van Interim Executives. Vanuit de interim management praktijk van JBR zal Munneke beschikbaar zijn voor Interim CEO posities en als tijdelijke bestuursvoorzitter, met name in trajecten waarbij er strategische en noodzakelijke veranderingen aan de orde zijn. 

Lees verder

AT Osborne, Sweco en TASK winnen raamovereenkomst bij TenneT

12-9-2018

Netbeheerder TenneT heeft de combinatie Sweco, TASK en AT Osborne de driejarige raamovereenkomst SCB diensten (Systeemgerichte Contractbeheersing) gegund. De raamovereenkomst betreft dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie. Het hoogspanningsnet in Nederland zal de komende jaren op diverse locaties uitgebreid en vervangen worden. Hierbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van UAV-gc contracten, waarbij de uitvoerende partij meer verantwoordelijkheid heeft over het ontwerp en de inrichting van het project. Ook netbeheerder TenneT werkt voor een groot deel met UAV-GC contracten. De beheersing van deze contracten vindt plaats middels Systeem gerichte Contractbeheersing (SCB), een methode van contractbeheersing waardoor opdrachtgevers meer zicht krijgen op de kwaliteitsborging ten aanzien van de geleverde producten/diensten van hun opdrachtnemers. TenneT wil deze contractbeheersing op een uniforme manier uitvoeren binnen de organisatie en beschikt zelf over projectleiders en contractmanagers die verantwoordelijk zijn voor de SCB.

Lees verder

Zorgbestuurder Marc van Aart aan de slag bij Twynstra Gudde

7-9-2018

Twynstra Gudde heeft zijn zorgpraktijk versterkt met een nieuwe directeur: Marc van Aart. De ervaren interim manager en bestuurder gaat zich richten op het verder uitbouwen van de zorgtak van Twynstra Gudde. 

Lees verder
Sluiten