Algemene ledenvergadering

22-6-2020

De Algemene Ledenvergadering zal op maandag 22 juni a.s. van 16.00 tot 17.00 uur, via een videoconferentie worden gehouden. Twee weken van tevoren ontvangen leden een uitnodiging, met daarin de stukken en een link naar de videoverbinding.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering bespreken we de ontwikkelingen binnen de vereniging, wordt de jaarrekening 2019 vastgesteld en wordt de statutenwijziging ter besluitvorming voorgelegd. In de statutenwijziging worden artikelen veranderd die samenhangen met het afschaffen van het tuchtrecht, en wordt voorzien in hoe wordt omgegaan met leden die blijken de gedragscode niet te onderschrijven. Het blijkt overigens dat de huidige statuten, die stammen uit 2015, met enkele eenvoudige wijzigingen aangepast kunnen worden.

We blikken in de Algemene Ledenvergadering ook vooruit naar 2021. Het bestuur zal het voorstel doen om de contributie voor 2021 eenmalig te verlagen. Vanwege de coronacrisis kunnen we dit jaar nauwelijks bijeenkomsten organiseren en wordt er nauwelijks geld uitgegeven. Dat vangen we op door huidige leden volgend jaar een beperkte contributie te laten betalen.

Aanmelden
Naast de formele onderwerpen ziet het bestuur er ook naar uit om tijdens de Algemene Ledenvergadering te horen hoe het met iedereen gaat en of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Neem je deel aan de Algemene Ledenvergadering, meld je dan nu alvast aan via roa@cantrijn.nl.

De vergaderstukken zullen tijdig worden toegezonden, alsmede de link voor de videoconferentie.

Deel dit bericht
Sluiten