Digitale Algemene Ledenvergadering i.c.m. interview met Bas van den Dungen

17-11-2020

De Algemene Ledenvergadering zal op dinsdag 17 november a.s. van 16.00 - 17.15 uur via een videoconferentie worden gehouden. De uitnodiging, met daarin de stukken en een link naar de videoverbinding, zijn reeds verzonden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering bespreken we de ontwikkelingen binnen de vereniging en wordt de begroting 2021 vastgesteld. Uiteraard blikken we in de Algemene Ledenvergadering ook vooruit naar 2021.

Bij de start van de Algemene Ledenvergadering is er een bijzondere gast aanwezig. Van 16:00 tot 16:30 zal Bas van den Dungen worden geïnterviewd en is hij beschikbaar voor enkele vragen.

Bas van den Dungen is sinds 1 maart 2020 secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Daarvoor was hij directeur-generaal curatieve zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder werkte hij als bestuurder bij zorgorganisaties Kentalis, landelijke organisatie voor zorg en onderwijs aan mensen met een auditieve of communicatieve beperking, en was hij directeur bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg. Bas trad aan bij het ministerie van Financiën net voor de coronacrisis. Hij trof een ministerie aan met grote opgaven, onder andere rond de Belastingdienst en specifiek bij Toeslagen. Tegelijkertijd vergde de coronacrisis een totaal nieuwe rol van het ministerie. De inkomsten van de rijksoverheid vielen drastisch terug, financiële hulpprogramma´s voor burgers en bedrijven werden opgetuigd, er werd bedrijven uitstel voor het betalen van belastingen verleend en KLM moest worden gered. En alsof dat nog niet genoeg was, werd Bas gevraagd om een deel van zijn tijd bij VWS terug te komen om in zijn oude rol te helpen bij vraagstukken in de curatieve zorg tijdens wat we nu de eerste golf van de coronacrisis noemen. Hoe is het om dit mee te maken als top-leidinggevende? Hoe vind en geef je richting als je dit meemaakt? Welke eerdere ervaringen in de loopbaan van Bas hebben hem geholpen hier het goede te doen? Hoe groot is het belang van een team om je heen? En, hoe is het om een ministerie met een van oudsher zo sterke reputatie aan te treffen met butsen en deuken? Hoe kom je daar weer uit?

Bas wordt geïnterviewd door Yourai Mol van het Young Consulting Network en lid van het ROA-bestuur. Je kunt collega´s van je bureau uitnodigen om deel te nemen.

Graag vernemen wij uiterlijk donderdag 12 november a.s. wie er namens jouw bureau deel zullen nemen. Dat kun je doorgeven via een e-mail aan roa@cantrijn.nl.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten