Digitale Algemene Ledenvergadering ROA

20-6-2023

Datum: 20 juni 2023
Tijd: 16:00 - 17:00
Locatie: MS Teams

Op dinsdag 20 juni a.s. wordt de digitale Algemene Ledenvergadering van de Raad van Organisatieadviesbureaus georganiseerd van 16:00 - 17:00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening en vaststelling agenda

2. Ontwikkelingen ROA en bureaus
Ronald van Rijn (voorzitter) licht de ontwikkelingen binnen ROA en de bureaus toe

3. ROA-activiteiten
Terug- en vooruitblik van de georganiseerde ROA-activiteiten en ook YCN

4. Jaarrekening 2022 – ter vaststelling
Er wordt een toelichting gegeven op de jaarrekening 2022

5. Bestuurssamenstelling
Er zullen wijzigingen plaatsvinden in de samenstelling van het bestuur.
a. Aftreden Ronald van Rijn als voorzitter en voordracht benoeming Anton Koonstra als voorzitter
b. Aftreden Hans van den Ende als penningmeester

6. Brainstorm sessie

7. Rondvraag en sluiting

Meld je hier aan!
Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten