Digitale ALV woensdag 8 juni 2022

8-6-2022

Op woensdag 8 juni van 16:00 uur tot 17:00 uur vindt de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de ROA plaats. Deze bijeenkomst is ingelast om de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren, hier was tijdens de afgelopen ALV van 11 mei namelijk geen quorum voor. Wij vragen u dan ook dringend om u aan te melden voor deze bijeenkomst. De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en vaststelling agenda;
  2. Voorstel aanpassing statuten ROA op grond van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen;
  3. Rondvraag en sluiting;


Aanmelden voor deze ALV kan de uitnodiging die per mail verstuurd is. De Teams-link volgt enkele dagen voor de vergadering.

Het voorstel tot aanpassing van de statuten (agendapunt 3) is als bijlage aan de mail toegevoegd. Ook is er een begeleidende notitie toegevoegd, waarin uitleg gegeven wordt over de aanpassingen op grond van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Voor de statutenwijziging is het nodig dat 2/3 van de leden aanwezig is bij de ALV. We roepen alle leden dan ook op om deel te nemen aan de online ALV. Mocht het toch niet lukken om te komen? Geef dan een schriftelijke volmacht aan één van de bestuursleden! Een volmacht kan je aanvragen door te mailen naar secretariaat@roa-advies.nl

Wij hopen u (digitaal) te kunnen ontmoeten op 8 juni.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar secretariaat@roa-advies.nl

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten