ROA - Themabijeenkomst 'leren en ontwikkelen'

9-9-2020

Op woensdag 9 september a.s. organiseert de ROA een bijeenkomst over het thema leren en ontwikkelen. We nodigen je van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Als ROA-bureaus hechten we veel waarde aan de professionaliteit van onze adviseurs. Elk bureau heeft zijn eigen beleid en een scala aan in- en externe activiteiten waar de adviseurs aan deelnemen. Het Young Consulting Network is met zijn periodieke activiteiten een mooi voorbeeld van samenwerking tussen ons als bureaus in de professionalisering van jonge adviseurs. Als bestuur zouden we graag met jullie willen onderzoeken of we als ROA-bureaus verdergaand kunnen samenwerken daar waar het gaat om leren en ontwikkelen. Om die reden hebben we Marguerithe de Man van Sioo uitgenodigd hierover met ons in gesprek te gaan. Vorig jaar heeft zij in een marktconsultatieronde van Sioo in het kader van de verdere doorontwikkeling van Sioo’s lange adviesopleidingen ook een aantal ROA-bureaus bezocht om hun behoeften te signaleren. Mede op basis hiervan gaan we tijdens deze bijeenkomst onderzoeken of en zo ja, op welke thema’s c.q. voor welke doelgroepen er bij de aanwezigen energie zit om samen op te trekken en indien dat aan de orde is ook in combinatie met Sioo. Op basis van deze uitkomsten maken we concrete vervolgafspraken.

Vooralsnog is onze intentie de bijeenkomst fysiek te laten plaatsvinden. Mocht dit door de dan geldende omstandigheden of het grote aantal deelnemers niet lukken, dan maken we er een virtuele bijeenkomst van.

De fysieke bijeenkomst vindt plaats bij AEF, Maliebaan 16 in Utrecht. De inloop is vanaf 15.30 uur en we starten om 16.00 uur. We eindigen om 18.00 uur met een (coronaproof) borrel.

Graag vernemen we uiterlijk 31 juli of jij (of een of meer collega’s) bij de bijeenkomst aanwezig zal zijn. Meld jezelf (en je collega's) aan via roa@cantrijn.nl.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten