Claassen, Moolenbeek & Partners

Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P) is het eerste landelijke bedrijfskundig en financieel adviesbureau voor het MKB in Nederland. Sinds 1983 begeleidt CM&P ondernemers op het gebied van Strategie, bedrijfsfinanciering en bedrijfsovernames.

Bedrijfsstrategie

Om als ondernemer de koers voor de lange termijn te bepalen is een heldere bedrijfsstrategie onmisbaar. Deze geeft de juiste richting aan een organisatie en biedt handvatten bij besluitvormingsprocessen. Door de missie en visie voortdurend helder voor ogen te houden, realistische doelstellingen te formuleren en een gedegen strategisch plan op te stellen, wordt de operationele uitvoering van de bedrijfsstrategie beter verankerd in de organisatie.

CM&P heeft hiervoor gestructureerde werkwijze en (online) modellen. Hierdoor wordt duidelijk en helder de doelen geformuleerd. Zodat iedereen binnen de onderneming weet wat er verwacht wordt. Op deze manier wordt er op een gedegen wijze gewerkt aan de verdere groei van de onderneming.

Bedrijfsfinanciering

Elke onderneming heeft er een keer mee te maken. In de verschillende levensfases van een onderneming wordt om een andere bedrijfsfinanciering gevraagd om het strategische doel te bereiken. Met de juiste bedrijfsfinanciering kan de winstgevendheid van een onderneming aanzienlijk vergroot worden.

CM&P heeft honderden ondernemingen begeleid bij het realiseren van extra bedrijfsfinanciering. Van start-up ondernemingen tot het grote MKB.

Bedrijfsovername

Er zijn verschillende soorten vormen van overname, van aankoop tot verkoop. Om dit succesvol te realiseren is er een goed plan nodig en stap voor stap te werk gaan. Iedere bedrijfsovername is uniek. Een overnameproces dient zorgvuldig te gebeuren. Het gaat om grote belangen.

CM&P onderzoekt samen met de ondernemer wat het juiste moment is om te verkopen. Het advies omvat maatregelen om de waarde van de onderneming te optimaliseren. Natuurlijk met een gedegen waardeanalyse en het plan om de meest geschikte koper te vinden. Namens en met de ondernemer voeren we de onderhandelingen en verzorgen de vereiste documentatie.

Waarmee wij ons onderscheiden

CM&P heeft een landelijk kantorennetwerk waardoor zij altijd zeer dichtbij en lokaal betrokken zijn in de regio waar wij opereren. De 60 adviseurs van CM&P hebben verschillende achtergronden en specialisaties. Hierdoor kunnen de adviseurs op elkaar terugvallen als er specifieke kennis (specialistisch of branche) benodigd is.

De adviseur neemt in de samenwerking met de MKB-ondernemer een onafhankelijke, maar wel betrokken rol in. CM&P wil als trusted advisor samenwerken met de klant. Bij de advisering van de drie adviesgebieden gaat CM&P, van begin tot eind, gestructureerd te werk.

Diensten

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten