Drie bureaus modereren tijdens Dag van de Digitale Overheid

19 april 2017

Op 18 mei vindt de tweede editie van het congres ‘De Dag van de Digitale Overheid’ plaats. Tijdens het congres en gelijktijdig gehouden studiedagen kunnen ambtenaren hun digitale vaardigheden versterken waarmee ze hun organisatie beter kunnen helpen bij digitaliseringstrajecten. Tijdens het evenement zullen drie adviesbureaus fungeren als moderator: Morgens, Rijnconsult en IenPM.

Nederland werkt aan een betrouwbare, veilige en betaalbare Digitale Overheid. Het Rijk heeft zich ten doel gesteld dat bedrijven en burgers uiterlijk eind 2017 al hun zaken die ze met de overheid doen zo veel mogelijk digitaal kunnen afhandelen. Onder het motto “Digitaliseren met verstand” wordt invulling gegeven aan de ambities uit het regeerakkoord om de digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren.

De Stichting Digitale Overheid levert als niet-gouvernementele organisatie een bijdrage aan het tot stand komen van deze digitale overheid. De stichting sluit aan bij diverse overheidsprogramma’s gericht op digitalisering, zoals Digitaal 2017, het Digiprogramma 2015, Gemeente 2020 en de daaraan gekoppelde Digitale Agenda 2020.

1488803537431_Dag-van-de-Digitale-Overheid

In het kader van de digitaliseringsagenda van het Rijk, zal de Stichting Digitale Overheid op donderdag 18 mei 2017 de tweede editie van de ‘Dag van de Digitale Overheid’ organiseren. Tegelijk met het evenement, dat plaatsvindt in het Scheveningse Kurhaus, worden door heel Nederland circa 30 studiedagen gehouden, die live verbonden zullen zijn met het congres. Het thema van de dag is, net als bij de eerdere editie, ‘Future Work Skills’, waarbij de focus zal liggen op de impact van deze toekomstige, digitale vaardigheden op overheidsorganisaties en hun medewerkers. De dag staat vooral in het teken van hoe ambtenaren Future Work Skills in hun organisatie kunnen implementeren.

Doelgroep van het event zijn alle ambtenaren in Rijksdienst, bij provincies, waterschappen of gemeenten, of actief binnen een Rijksuitvoeringsorganisatie. Medewerkers bij een van deze instanties kunnen tijdens de dag hun digitale vaardigheden, hun houding en vooral hun denkwijze versterken. Daarmee zijn ze volgens de initiatiefnemers “beter in staat om zichzelf en de organisatie mee te nemen in het digitaliseringsproces.” Volgens het principe van Blended Learning wordt een ‘mix’ aangeboden van leren met en zonder technologie: “Online kennis en inspiratie opdoen, offline verwerken en verdiepen”, aldus de initiatiefnemers.

Het programma van De Dag van de Digitale Overheid is verdeeld tussen het congres – met vooral plenaire keynote presentaties* en videopresentaties – en de decentrale studiedagen, die plaatsvinden op de locaties van aan het evenement deelnemende organisaties. De nadruk bij de studiedagen zal liggen op interactieve werkvormen.

1489574232900_Dag-van-de-Digitale-Overheid---Moderatoren

Moderatoren

Tijdens de studiedagen gaan deelnemende teams en medewerkers op de diverse locaties aan de slag met een moderator om gezamenlijk te werken aan digitale uitdagingen waarmee de bewuste organisaties kampen. Na de plenaire opening op het congres draait iedere studiedag een eigen programma, waarbij het ook mogelijk is om op enig moment de live stream van het Centraal Congres te vertonen. Ter afsluiting wordt de laatste keynote van het congres weer door alle studiedagen gevolgd via de live verbinding. Het is de intentie dat er via sociale media voortdurend informatie-uitwisseling zal zijn tussen verschillende locaties.

Naast trainingsbureau Digicoaches en zelfstandig adviseur Vincent Aalbers hebben ook drie adviesbureaus zich als een van de moderatoren aan het evenement verbonden: Rijnconsult, Morgens en IenPM. Rijnconsult is een organisatieadviesbureau uit Houten, dat opdrachtgevers adviseert op onder meer het gebied van verandermanagement, leiderschap of procesgericht werken. Het bureau helpt bijvoorbeeld gemeenten op het gebied van lean, leiderschap en samenwerken in ketens en netwerken.

Voor Morgens, een adviesbureau dat opdrachtgevers actief in de zorg, overheid en zakelijke dienstverlening bij verandertrajecten ondersteunt met – zoals zij het noemen – het “realiseren van vooruitgangskracht”, maakt de bijdrage aan de Dag van de Digitale Overheid onderdeel uit van haar bredere partnership met Stichting Digitale Overheid.

Tenslotte is IenPM (Informatie en Procesmanagement) een adviesbureau dat overheidsorganisaties ondersteunt bij de implementatie van innovaties en modernisering. Zo helpt het bureau bij de voorbereiding van de feitelijke innovaties, bij het ontwerpen van de nieuwe procesinrichting, bij het selecteren van de geschikte ICT voorziening en bij het implementeren van de totaaloplossing.

* Sprekers op de verschillende locaties zijn onder meer: Erwin van de Pol (dagvoorzitter), Martijn Aslander, Jos Rovers, Bouke van der Weiden Jansen, Cris Zomerdijk, en Marjan Schils & Patricia Croese.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten