3 Oktober: Disruptie of meer van hetzelfde?

08 oktober 2019

Afgelopen donderdag 3 oktober heeft het Young Consulting Network samen met de andere ROA netwerken (CCN en CEN) het innovatievermogen van de adviesbranche aan de orde gesteld. Er waren ongeveer 45 aanwezigen vanuit verschillende organisatielagen van zo’n 20 bureaus.

De avond begon met een presentatie van onderzoekers Huub Wilbrink en Johan Posseth over hun bevindingen. Centrale vraag was: is de adviesbranche vijf jaar na de dip disruptiever geworden of zien we meer van hetzelfde? De conclusie: Shaken, not stirred. Onder het genot van een walking diner hebben de deelnemers daarna gesproken over de verschillende facetten van innovatie in de adviesbranche: wat zien we aan technologische veranderingen, wat betekent innovatie voor je persoonlijk als adviseur en welke nieuwe verdienmodellen zien we om ons heen?

Tijdens de paneldiscussie met Marguerithe de Man van het SIOO, Henk de Jong van PBLQ en de ROA, Erik Schut van Eiffel en Meindert Flikkema van de VU en het ACMC, werden vooral de middelgrote adviesbureaus gewaarschuwd voor de ontwikkelingen van de komende tijd. De overname van uber in de taxibranche en de omvallende reisbureaus getuigen van plotselinge, onverwachte revoluties. De big four wordt steeds bigger en tegelijkertijd zien we een enorme toename van het aantal zelfstandige professionals. Tegelijkertijd heeft een groei aan aanbestedingstrajecten in Engeland ervoor gezorgd dat daar het aantal zelfstandigen fors verminderde. Daarnaast zien we een toename van gig-consulting en lijkt advies als losstaand product steeds meer te verdwijnen en meer onderdeel te worden van een groter geheel aan dienstverlening. Ten slotte ging het gesprek over het binden en boeien van jonge mensen, waarbij afsluitend geconstateerd werd dat bureaus jonge mensen niet proactief of reactief moet inzetten maar passief actief moet laten werken. Dat betekent dat je jonge adviseurs zo dient te faciliteren dat ze zonder al te veel inspanning heel productief kunnen zijn en kunnen groeien. Dat vergt een inspanning van de organisatie om heen heen. Wat de toekomstige ontwikkelingen precies voor de adviesbranche gaat betekenen weten we allemaal niet, maar zeker is dat er genoeg kansen zijn om mee aan de slag te gaan.

Een verslag is ook te lezen via Consultancy.nl

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten