AEF Live: programma vol discussie over actuele publieke opgaven

08 september 2016

Medio september organiseert Andersson Elffers Felix ‘AEF Live’, een evenement waar professionals met elkaar de discussie zullen aangaan over de actuele publieke opgaven waarvoor overheidsinstellingen anno 2016 staan. Diverse experts en adviseurs uit het publieke domein zullen inhoudelijke bijdragen leveren rondom thema’s als stijgende zorgkosten, de transities binnen het sociaal domein, duurzaamheid en cultureel ondernemerschap.

Het publieke landschap heeft vandaag de dag te maken met enorme veranderingen. Te denken valt aan grote veranderingen in de verwachtingen van mensen ten aanzien van publieke dienstverlening, veranderingen in de manier waarop overheden hun diensten organiseren (centraal vs. decentraal), of bijvoorbeeld nieuwe technologieën die de organisatiestructuur en operationele modellen van publieke instellingen transformeren. Deze veranderingen beslaan alle segmenten van de overheid en de (semi)publieke sector, variërend van de zorg- en onderwijssectoren, tot het sociaal domein en de cultuursector, om er een paar te noemen.

Een bureau dat deze ontwikkelingen binnen de (semi-) publieke sector al jaren op de voet volgt is Andersson Elffers Felix (AEF), een adviesorganisatie gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken, die onder andere overheden, publieke en private organisaties ondersteunt. Het bureau uit Utrecht heeft sinds de oprichting in 1982 tientallen publieke organisaties geholpen met hun uiteenlopende vraagstukken en geldt door haar jarenlange ervaring en sterke trackrecord als een van de preferred suppliers van de overheid.

1473162420997_AEF-Live

Zo voerde AEF bijvoorbeeld eind 2012/begin 2013 in opdracht van het ministerie van VWS een praktijkonderzoek uit naar de regeldruk binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Doel was het ministerie met praktijkgerichte oplossingsrichtingen te helpen bij het verminderen van zowel de kwantitatieve regeldruk (tijdsbesteding) als ervaren regeldruk (knelpunten, irritaties) als gevolg van administratieve handelingen. Een andere opdracht voerde AEF uit voor Slachtofferhulp Nederland, waarvoor het adviesbureau het project ‘Resultaten Tellen’ lanceerde, met als doel om binnen de cyclus van besturing en verantwoording de resultaten van het werk van Slachtofferhulp beter zichtbaar te maken. En tot 2013 bijvoorbeeld, verzorgde AEF namens de gemeenten het landelijk projectleiderschap voor de decentralisatie Jeugdzorg. AEF is sindsdien betrokken bij Ondersteuningsteam decentralisaties in opdracht van de VNG en VWS. De adviseurs van het ondersteuningsprogramma begeleidden op verzoek bijeenkomsten met bestuurders van gemeenten, transitiemanagers en zorgaanbieders.

Voortbouwend op haar ruime expertise en ervaring binnen het publieke domein, organiseert AEF op 15 september ‘AEF Live’, een event waar adviseurs van het adviesbureau en experts uit de sector* samen met de bezoekers zullen stilstaan bij de enorme publieke opgaven waar de overheidssector vandaag de dag voor staat. Het evenement vindt plaats op het kantoor van AEF aan de Utrechtse Maliebaan en kent een uitgebreid programma met een verscheidenheid aan thema’s zoals de transities binnen het sociaal domein, stijgende zorgkosten, cultureel ondernemerschap of duurzaamheid. “Een programma met bijdragen van autonome denkers over onderwerpen die er toe doen, met als doel om elkaar aan te zetten tot reflectie en actie”, licht AEF het programma toe. Een overzicht van de inhoudelijke sessies:

 • Toen en nu: toelating van migranten 15 jaar na de nieuwe Vreemdelingenwet
 • Omgaan met de spanningen van de maatschappij
 • Wie stopt de Ratrace?
 • Kritische reflectie op de rol van de adviseur in het publieke domein
 • Cultureel ondernemerschap: Falen is geen optie
 • De school van je leven
 • Van bereikbaarheid naar slim reguleren van stedelijke drukte
 • Bepalen betekent betalen
 • G1000. Laboratorium voor de democratie van morgen
 • Wat hebben de privatiseringen opgeleverd?
 • Tegengestelde prikkels in de wetgeving
 • Groningers hebben geen zin mee te doen
1473162514344_AEF-Live---blokkenschema
 • Verschil of zekerheid
 • Help, mijn huis tocht leeg!
 • Wat kan NL leren van burgerschap elders?
 • Sociaal ondernemerschap: Overheid in or out?
 • EU PubQuiz
 • The Integrated Approach
 • Stijgende zorgkosten vragen om vakmanschap, verantwoordelijkheid en bravoure
 • Give me some music! de impact van muziek
 • De Politie in de maatschappij
 • Hoe zorg je voor aansluiting tussen zorgverleners en de multiculturele doelgroep?
 • Op de grens van veiligheid en zorg

Aanmelden voor het AEF Live event kan hier.

* Genodigde experts zijn onder andere: Roger van Boxtel, Job Cohen, Kathalijne Buitenweg, Roel Kuiper, Kees Vendrik, Adriaan Dönszelmann, Annet Bertram, Hanneke Sint, Charlie Aptroot, Martien Kuitenbrouwer, Mary-Ann Schreurs, Ruud Knoops en Herman Tjeenk Willink

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten