Civic Consulting Nederland

22 mei 2019

Op 3 april vond in Rotterdam de kick-off plaats van Civic Consulting Nederland. Het basisidee van Civic Consulting is dat teams van consultants pro bono werken aan maatschappelijk relevante vraagstukken waar geen budgetten voor zijn. De teams zijn multidisciplinair samengesteld vanuit verschillende bureaus. De projecten zijn innovatief en dragen bij aan een krachtigere maatschappij. Voor de betrokken consultants valt er veel te leren, ze maken kennis met andere disciplines en ze werken aan een relevant vraagstuk met grote impact. Voor de opdrachtgevers is er de unieke gelegenheid om vraagstukken op een innovatieve manier te laten oplossen met een blijvende positieve impact. Civic Consulting is gestart in Chicago en functioneert ondertussen in vijf steden in de Verenigde Staten. Het initiatief is door Harvard Kennedy School beoordeeld als een van de belangrijke innovaties in het publieke domein.

In Rotterdam is een pilotproject in voorbereiding dat zich richt op het vraagstuk van langdurige werkloosheid. Het gemeentebestuur heeft grote ambities om het aantal mensen dat afhankelijk is van bijstand aan het werk te helpen. Daarvoor werkt de gemeente samen met tal van kleine non-profits, die in de haarvaten van de maatschappij functioneren. Deze organisaties moeten echter nog aan kracht winnen. De inzet van Civic Consulting is om met een team hier oplossingen voor te ontwerpen en in de praktijk te brengen.

Civic Consulting Nederland start als samenwerking tussen Civic Consulting USA en de ROA. Op dit moment wordt een kwartiermaker aangesteld en worden sponsoren geworven, waarbij gesprekken worden gevoerd met grotere filantropische fondsen. Doel is om in juli dit jaar daadwerkelijk te starten. Gemeente Rotterdam is zeer geëngageerd en is bereid om in de ´launching committee´ plaats te nemen, samen met bestuursleden van de ROA en de directeur van Civic Consulting USA.

Zodra er wordt gestart worden adviesbureaus gevraagd deel te nemen. Dan volgt ook meer specifieke informatie. Voor vragen op dit moment kan contact worden opgenomen met het ROA secretariaat via roa@cantrijn.nl of 0183 – 62 11 53

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten