De veranderende overheid en de rol van adviseurs

18 december 2019

Op donderdagavond 21 november was Maarten Schurink, secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), te gast bij het themadiner van het Consulting Captains Network bij Villa Jongerius in Utrecht. Circa dertig captains en jonge adviseurs waren te gast.

Tijdens het diner werd Maarten door Tammy Lie geïnterviewd over ´De veranderende overheid en de rol van adviseurs´. Er is gesproken over de veranderopgaven waar Maarten bij de Rijksoverheid aan werkt en heeft gewerkt, hoe hij het Ministerie van BZK verandert, welke opgaven hij het meest ingewikkeld en welke het meest kansrijk vindt. We kwamen ook meer te weten over hoe hij aankijkt tegen de inzet van interne en externe adviseurs en welke rol nog voor hen is weggelegd in de toekomst.

Maarten startte zijn loopbaan als beleidsmedewerker bij het Ministerie van BZK. Tijdens zijn loopbaan werkte hij onder andere als adviseur bij Berenschot, startte als hoofd strategie bij de gemeente Dordrecht en werd daar vervolgens gemeentesecretaris. Als gemeentesecretaris stapte hij over naar Utrecht, leidde daar een grote veranderopgave en werd vervolgens voorzitter van het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Sinds maart 2018 is Maarten secretaris-generaal bij het Ministerie van BZK.

Maarten vertelde over de keuze voor een passende veranderaanpak die hij eerder hanteerde bij gemeente Utrecht en de Sociale Verzekeringsbank. Onderdeel van zijn ‘signature-aanpak’ zijn het introduceren van beelden die goed worden begrepen door medewerkers en ´de bedoeling´ goed verwoorden. Vervolgens is belangrijk te zorgen voor tastbare activiteiten binnen de organisatie, waarin de verbeteringen heel concreet worden. Zo was er bij de Sociale Verzekeringsbank ´Garage De Bedoeling´ waar een medewerker een lastige praktijkcasus kon inbrengen waar specialisten uit verschillende disciplines dan met de medewerker en elkaar een passende verbetering voor maakten, zodat ze als het ware het probleem samen repareerden. Bij gemeente Utrecht werden ´Pleinen´ georganiseerd waarin vraagstukken uit het echte werk werden besproken en waar met de aanwezigen oplossingen en betere praktijken werden bedacht en besproken.

Adviseurs komen in deze tijden van binnen en van buiten. Beide type adviseurs hebben een eigen unieke meerwaarde. Maarten werkt graag met mensen uit de eigen organisatie, zet ook graag medewerkers van andere overheden tijdelijk in en weet tegelijkertijd ook de weg te vinden naar externe adviseurs die voor specifieke vraagstukken kennis, ervaring, inzicht en frisheid hebben die intern niet altijd voorhanden is. Gevraagd werd naar wat wij als externe adviseurs kunnen leren van interne adviseurs. Volgens Maarten is de kracht van interne adviseurs is dat ze snel in kunnen voegen; daar kunnen wij een goed voorbeeld aan nemen.
Maarten toonde zich een fijne en bevlogen gesprekspartner voor de collega´s van verschillende bureaus. De organisatieadviseur in hem is nog steeds voelbaar.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten