De ZorgCentrale.nl verstevigt positie in zorg op afstand markt

04 mei 2016

Als onderdeel van haar nieuwe strategie heeft zorginstelling Careyn vorig jaar meerdere strategische programma’s geïmplementeerd. Onderdeel van de nieuwe koers vormde onder meer een scherpere focus op haar kernactiviteiten. Als gevolg van de nieuwe visie werd een nieuwe eigenaar gezocht voor Erasmusbrug Zorglijn en is de overname door De Zorgcentrale.nl tot een goed einde gebracht. Consultancy.nl blikt met JBR, de adviseur van de transactie, terug op het traject.

Met zo’n 7.000 medewerkers en een jaaromzet van ruim €400 miljoen is Careyn een van de grootste zorginstellingen van ons land. De instelling biedt een breed pakket van diensten aan, variërend van verzorging en verpleging tot thuiszorg, en is met name actief in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht. De afgelopen jaren kreeg Careyn te maken met uiteenlopende uitdagingen, vooral als gevolg van de veranderende zorgmarkt en de bezuinigingsdrift die gepaard ging met de transitieplannen van de overheid.

Om klaar te zijn voor de toekomst, die de zorginstelling bestempelt als “de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid”, ontwikkelde Careyn in 2014 een nieuwe strategie, intern bekend als ‘Wendbaar op weg naar 2020’. Belangrijke pijlers van de visie: een samenhangend aanbod van klantgerichte zorg, meer efficiency in de bedrijfsvoering en het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid van cliënten.

1462193559885_Careyn---DeZorgcentrale

Voor Erasmusbrug Zorglijn, een dochteronderneming van Careyn die zich richt op ‘zorg op afstand’, had de toekomstvisie grote gevolgen. De business unit richt zich op zorgalarmering en e-Health oplossingen, en levert 24-uurs bereikbaarheidsdiensten aan verschillende zorgorganisaties door het land. Erasmusbrug Zorglijn heeft een volume van circa 30.000 alarmaansluitingen en behoort tot de top in de markt. De alarmcentralediensten en de bijbehorende installatie- en onderhoudsdiensten behoren echter niet tot de kern van de zorgactiviteiten van Careyn. Daarnaast waren extra investeringen nodig voor de ontwikkeling van nieuwe e-health toepassingen. Dit heeft ertoe geleid dat Careyn besloot om een koper of samenwerkingspartner te zoeken.

Om te ondersteunen bij deze taak, schakelde Careyn de hulp in van JBR, een bureau uit Zeist gespecialiseerd in corporate finance, strategie en restructuring en actief in de zorgmarkt. Careyn had in het voortraject al een aantal partijen geselecteerd voor verdere onderhandeling, waarna zij JBR heeft ingeschakeld. JBR heeft Careyn begeleid bij het verdere verkooptraject. Belangrijke voorwaarde was het garanderen van de continuïteit van de dienstverlening en bovendien had het bestuur de wens om de werkgelegenheid van de circa 60 zorgcentralisten en zorgspecialisten van Erasmusbrug Zorglijn te behouden.

“De ‘zorg op afstand’ markt kenmerkt zich door een gefragmenteerd landschap”, vertelt Caspar van der Geest, vanuit JBR als partner betrokken bij het traject. Hij geeft aan dat partijen met uiteenlopende achtergronden actief zijn binnen het domein, en dat de interesse in het domein groeit, gezien het stijgende aantal investeringen en startende organisaties die zich op de markt wagen. “Een gezamenlijk dealteam van de klant en JBR heeft een due diligence traject gestart”, vertelt Van der Geest. “Dit was een zeer uitgebreide fase want naast het reguliere boekenonderzoek moest ook duidelijk worden hoe de verhuizing van de Erasmusbrug Zorglijn geregeld kon worden. Inclusief de technische installaties van het overzetten van de systemen. Continuïteit van de alarmeringsactiviteiten was daarbij natuurlijk cruciaal”. De commerciële voorwaarden van de transactie waren in de nazomer van 2015 al beklonken. De daadwerkelijke overdracht is in februari 2016 tot stand gekomen.

1462269173289_Caspar-van-der-Geest

Careyn kwam met De Zorgcentrale.nl – onderdeel van Facilicom Services Group – overeen dat het haar dochtermaatschappij over zou nemen – financiële details van de transactie werden niet naar buiten gebracht. In combinatie met de transactie zijn er tevens afspraken gemaakt voor strategische samenwerking tussen Careyn en De ZorgCentrale.nl. Careyn behoudt op deze wijze de personenalarmeringscontracten voor haar eigen cliënten maar besteedt de centraleactiviteiten uit aan De Zorgcentrale. Ook de zorgopvolging naar cliënten blijft Careyn zelf uitvoeren. Van der Geest: “De verkoop van de Erasmusbrug en het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst zijn een voorbeeld van zorgtransacties voor de toekomst. Enerzijds focus op kernactiviteiten en afstoten wat daar niet bij past. Anderzijds de samenwerking aangaan met partijen die efficiënt en hoogwaardig ondersteunende diensten kunnen verlenen. Deze transactie bevatte beide elementen die zowel Careyn als De Zorgcentrale sterker moeten maken in de toekomst.”

Net als Erasmusbrug Zorglijn, richt De ZorgCentrale.nl zich op hulpvragen, waarbij de focus ligt op de terreinen zorg, welzijn, veiligheid en wonen. De zorgcentralisten van de onderneming zijn 24 uur per dag bereikbaar voor triage bij zorgalarmering, leefstijlmonitoring en overige contactmomenten. Daarnaast ondersteunt het Schiedamse bedrijf met allerlei technische oplossingen, zoals cameratoezicht, domotica en eHealth toepassingen.

Sinds de oprichting in 2011 groeide De Zorgcentrale.nl sterk en is nu met 55.000 alarmaansluitingen de grootste speler in de ‘zorg op afstand’ markt. De instelling was vooral op zoek naar schaalvergroting. “Schaalvergroting is in deze markt absoluut noodzakelijk om de vereiste kwaliteit, continuïteit en innovatie te garanderen”, aldus Van der Geest. Voorbeelden hiervan zijn de verdere ontwikkeling van beeldzorg en leefstijlmonitoring. “Hierdoor wordt niet alleen beter ingespeeld op een toenemende behoefte bij cliënten, maar ook de kwaliteit en doelmatigheid verbetert hierdoor. Dergelijke concepten worden dan ook steeds vaker omarmd door zorgaanbieders en zorgverzekeraars en deze markt staat pas aan het begin van de ontwikkeling”, aldus Van der Geest.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten