Gezocht: Nieuwe bestuursleden!

20 december 2021
Untitled design (1)

ROA is de ontmoetingsplaats voor en de belangenbehartiger van de adviessector. In de afgelopen twee jaar heeft de ROA een forse verandering doorgemaakt. Hierdoor is het een actieve netwerkorganisatie geworden van en door leden. De aangesloten bureaus leren van elkaar door, met elkaar, ontmoetingen te organiseren met thema’s die ons als vakgenoten bezighouden. Daarnaast vertegenwoordigen we de adviessector, daar waar dat nodig is of gevraagd wordt. Onderdeel van onze ROA-netwerkorganisatie is het YCN (Young Consulting Network). Dit is een open netwerk van jonge professionals die elkaar op eenzelfde wijze ontmoeten. Twee bestuursleden uit het YCN hebben zitting in het ROA-bestuur.

ROA heeft haar ledenaantal de afgelopen periode zien verdubbelen. Zowel grote als kleinere bureaus sluiten zich bij ons aan. Het bestuur van ROA wordt gekenmerkt door een informele sfeer, de onderlinge verhoudingen creëren bovendien een prettige voorwaarde om met elkaar te werken. In het ROA-bestuur zijn twee vacatures. Wij vragen je om te reageren als je jezelf herkent in het volgende profiel.

  • Draagt de adviessector een warm hart toe en denkt makkelijk verder dan je eigen bureaubelang
  • Aangesloten bij de ontwikkelingen in het vak
  • Hebt een leidende rol in jouw bureau
  • Legt makkelijk contact met collega bureaus en je hebt plezier in het onderhouden van dat netwerk
  • Inspirerende gesprekspartner voor (“jonge adviseurs en iets oudere”), teamspeler en toegankelijk
  • Handen uit de mouwen steken hoort er voor jou ook bij, je bent immers onderdeel van een compact en daadkrachtig bestuur
  • Een stevig netwerk in de publieke sector is een pré
  • Je deelt onze ambitie om ROA relevant te maken

Het vraagt enkele uren per week van je tijd (onbezoldigd). De bestuurstermijn is vier jaar en kan tweemaal verlengd worden.

Het bestuur vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de leden van de vereniging. De ROA streeft naar complementariteit binnen het bestuur wat betreft talenten en eigenschappen. Daarnaast spelen de verhouding man/vrouw en groot/klein bureau een rol.

Met geïnteresseerde kandidaten voert een commissie, samengesteld uit het bestuur en eventueel één of twee leden van de ROA, een gesprek. Uit de selectiegesprekken in de derde week van januari volgt een voordracht door het bestuur die in de eerstvolgende ledenvergadering wordt voorgelegd aan de leden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ronald van Rijn (voorzitter ROA) 06-53340975, wanneer je interesse hebt in bovenstaande functie, kun je voor 15 januari reageren naar Lisanne de Visser (secretariaat ROA) secretariaat@roa-advies.nl.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten