Inkoop rijksoverheid kan beter | Leren over eigenaarschap bureaus

03 februari 2020

Leiders bureaus bespreken belangrijke issues

ROA als netwerkorganisatie organiseerde op 22 januari jl. een ontbijtsessie waarin leiders van bureaus informeel met elkaar van gedachten wisselden over thema's die voor bureaus van belang zijn. Tijdens het ontbijt in Den Haag inspireerden de deelnemers elkaar, verkenden zij thema´s die voor de sector van belang zijn en maakten zij vervolgafspraken. Acht bureaus namen deel aan de sessie. Enkele van de bureaus zijn recent lid geworden.

Een van de grotere onderwerpen was de inkoop van adviesdiensten door de rijksoverheid. Constatering is dat zowel de opdrachtgevers als wij als opdrachtnemers veel verbeterpotentieel zien. Dat betreft enerzijds de vaak disproportionele investeringen die aanbestedingen voor opdrachten en raamcontracten vergen en anderzijds de voorwaarden waaronder we als bureaus opdrachten moeten uitvoeren. We hebben de afgelopen jaren veel ervaringen opgedaan met aanbestedingen. Sommige daarvan zijn heel goed en leiden op een efficiënte manier voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers tot selectie van de beste adviseur. Echter, een groot deel van de aanbestedingen is voor beide zijden te arbeidsintensief, onbevredigend en zeer ondoelmatig. Deelnemers zien veel mogelijkheden om in een gezamenlijk leerproces met de rijksoverheid tot een veel betere praktijk te komen, binnen de bestaande Europese wet- en regelgeving. We hebben nu afgesproken om als sector in gesprek te gaan met de rijksoverheid.

Het tweede onderwerp tijdens het ontbijt was eigenaarschap van adviesbureaus en binding van management en personeel aan de bureaudoelstellingen. In vertrouwen en open deelden de deelnemers de achtergronden, structuur en werking van de eigendomsmodellen bij hun bureaus. Het was leerzaam om te zien dat de verschillende modellen en praktijken voor- en nadelen hebben. Bij elk bureau is er periodiek een zoektocht naar manieren om eigenaarschap ten dienste te stellen van de missie, bedrijfsdoelstellingen en binding van mensen. Er is niet één beste praktijk, maar er valt bijzonder veel van elkaar te leren. Tijdens de financiële crisis zijn er heftige ervaringen opgedaan. En in deze periode treedt de vergrijsde generatie bij veel bureaus uit en is er behoefte aan nieuwe leiders en eigenaren. We leerden dat onderlinge dialoog helpt en dit thema kan worden herhaald. Het netwerk van bureauleiders blijft dit soort informele sessies organiseren.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten