Lysias: Clustermodel Gemeente Ede presteert naar behoren

16 februari 2016

In opdracht van de gemeente Ede heeft Lysias Consulting Group de werking van het zogenaamde clustermodel, waarmee de gemeente sinds enkele jaren werkt, geëvalueerd. Uit de bevindingen van Lysias blijkt dat alle betrokkenen het model, waarbij sturing plaatsvindt op basis van integraal management, als waardevol en toekomstvast beoordelen. Lysias raadt de gemeente aan om vast te houden aan het model en te investeren in doorontwikkeling en verfijning van de topstructuur, door het in gang zetten van een brede managementdialoog.

Ede is een gemeente in de provincie Gelderland met meer dan 110.000+ inwoners en een oppervlakte van 318,62 km² (waarvan 0,37 km² water), en is daarmee qua oppervlakte de negende grootste gemeente van Nederland. Onder Ede vallen behalve de gelijknamige hoofdplaats ook de woonkernen Bennekom, Deelen, Ederveen, Harskamp, Hoenderloo, De Klomp, Lunteren, Otterlo en Wekerom en enkele buurtschappen.

De afgelopen jaren heeft de Gemeente Ede een flinke organisatieontwikkeling doorgemaakt en werkt sinds enkele jaren volgens een zogenaamd clustermodel. In dit model vindt sturing plaats op basis van integraal management en is de gemeentesecretaris/algemeen directeur eindverantwoordelijk voor het functioneren van de totale organisatie en de vijf bijbehorende clusters*. Volgens de gemeente gaat het om een structuur die gericht is op het flexibel en slagvaardig inspelen op politiek-bestuurlijke ambities, waarbij er sprake is van korte lijnen en het doorbreken van verkokering.

1455279046396_Lysias--Clustermodel-Ede

Om meer te weten te komen over de prestaties van het nieuwe organisatiemodel en de bijbehorende functies besloot het college van B&W van de gemeente Ede om de werking van het model te laten evalueren. Hiertoe schakelde Ede de hulp in van Lysias Consulting Group, een organisatieadviesbureau uit Amersfoort met inmiddels meer dan 25 professionals** en een sterke staat van dienst binnen het publieke domein. Vorig jaar vierde Lysias zijn vijftienjarig jubileum.

Voor zijn onderzoek sprak het adviesbureau met alle betrokkenen – van collegeleden tot afdelingsmanagers – over hun ervaringen met de werking van het clustermodel. Lysias beoordeelde waar het model al goed functioneert, waar verbetering mogelijk is en wat er vervolgens voor verbetering nodig is. Behalve te kijken naar de resultaten van het model tot op heden, keken de adviseurs ook naar de prestaties in relatie tot toekomstige ontwikkelingen. Lysias concludeert dat de gemeente Ede in het proces van organisatieontwikkeling de afgelopen vier jaar enorme stappen heeft gezet. “Alle betrokkenen beschouwen het model als waardevol en toekomstvast”, schrijven de adviseurs.

Op basis van hun bevindingen en het aan gemeente Ede gepresenteerde rapport raadt Lysias het bestuur en management van de gemeente aan om vast te houden aan het clustermodel en om verder te investeren in de doorontwikkeling en verfijning van de topstructuur, door middel van het in gang zetten van een brede managementdialoog. Het college van B&W heeft inmiddels laten weten het advies over te nemen en de concerndirectie heeft de opdracht gekregen om hieraan invulling te geven. Het adviesbureau heeft geholpen de managementdialoog op gang te brengen.

* De clusters zijn: Werk, Participatie & Inkomen, RO & Grondzaken, Leefomgeving & Veiligheid, Beleid & Regie en Dienstverlening & Bedrijfsvoering.

** Begin januari werd het team versterkt met vier nieuwe professionals.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten