Overijssel doorgelicht door Lysias en Twynstra Gudde

01 februari 2016

De provincie Overijssel heeft Lysias Consulting Group en Twynstra Gudde gevraagd om de ruim 400 werkprocessen van de provincie door te lichten. Doel is om de werkprocessen te koppelen aan beschikbare capaciteit. De analyse moet de provincie uiteindelijk meer inzicht geven in mogelijke besparingen.

De provincie Overijssel heeft onlangs reorganisatieplannen aangekondigd. Uit de Perspectiefnota 2012 blijkt dat de organisatie aan het einde van de huidige Statenperiode, die loopt tot 2016, met 81 FTE moet zijn ingekrompen. De huidige omvang van het ambtenarenapparaat (831 FTE) gaat omlaag naar maximaal 750 FTE. Het aantal eenheden in de bedrijfsvoering wordt teruggebracht van 10 naar 8.

Werkprocessen en capaciteit in kaart brengen
De adviesbureaus krijgen de opdracht om in de periode van één maand de werkprocessen in kaart te brengen. Daarnaast moeten taken en activiteiten worden vertaald naar benodigde capaciteit (formatie). Lysias Consulting Group en Twynstra Gudde gaan naast deskresearch en het gebruik van algemene bedrijfsinformatie meerdere interviews afnemen met medewerkers van het ambtenarenapparaat.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten