Regie, work-life en thuissituatie bepalend voor werkgeluk

29 februari 2016

De helft van Nederlandse medewerkers zou liever een andere baan uitoefenen dan zijn huidige baan. Willen mensen geluk in hun werk, dan zijn regie pakken, work-life balance en een stabiele thuissituatie bepalend voor dat werkgeluk. Dat blijkt uit recent onderzoek van Schouten & Nelissen onder ruim 1.100 respondenten.

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een steeds belangrijker thema binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Het vitaal houden van werknemers zodat zij op de top van hun kunnen blijven functioneren, is een belangrijk vraagstuk in een tijd dat jaarlijks bijna een miljoen mensen het risico lopen op een burn-out. Een belangrijke factor voor zowel de motivatie van werknemers, als voor hun fitheid, is werkgeluk. Om erachter te komen wat medewerkers gelukkiger maakt, heeft opleidings- en trainingsbureau Schouten & Nelissen het zogenaamde ‘Happitest’-onderzoek uitgevoerd – een onderzoek naar geluk in zowel de werk- als thuissituatie.

1456652014747_Gelukkig-2016

Aan het geluksonderzoek hebben maar liefst 1.137 respondenten deelgenomen. Van de respondenten is 80% vrouw, 26% leidinggevende en 74% actief op de werkvloer. 27% heeft een MBO-opleidingsniveau, 45% een HBO achtergrond en 28% is WO-opgeleid.

Uit het onderzoek blijkt dat 64% van de respondenten gelukkig is en 5% ongelukkig. De overige 31% zit daar tussenin. De verschillen tussen mannen en vrouwen ten aanzien van geluk zijn volgens de onderzoekers niet significant. “Naast algemeen geluk hebben we ook specifiek gekeken in welke mate elementen van het werk van invloed zijn op geluk”, vertelt Jessica van Wingerden, directeur Research bij Schouten & Nelissen. Zo wordt aandacht besteed aan het nemen van eigen regie, de werk-thuis balans en de thuissituatie van werknemers.

1456651366124_Geluk-en-Eigen-Regie

45% van de respondenten geeft in het onderzoek aan actief eigen regie te nemen in zijn of haar werk. Opvallend is dat mensen die gelukkiger zijn ook veel frequenter eigen regie nemen in hun werk. 56% van de respondenten die hoog scoren op geluk heeft daarnaast ook een hoge score op het nemen van eigen regie. Daarentegen neemt slechts 12% van de ongelukkige werknemers veel regie in zijn of haar werk. De zaken waarop medewerkers zelf de touwtjes in handen nemen zijn vooral het aanleren van nieuwe vaardigheden en het zoeken van meer uitdaging in hun werk. Opvallend genoeg nemen HBO/WO-opgeleide werknemers veel vaker eigen regie dan medewerkers op MBO niveau, respectievelijk 50% tegenover 31%.

1456651578154_Geluk-en-Prive (1)

20% van de respondenten piekert thuis over zijn of haar werk. Vooral hoogopgeleide werknemers lijken hun werk moeilijk los te kunnen laten als ze thuis zijn. Zij kunnen hierdoor volgens de onderzoekers minder genieten van ‘de andere mooie dingen in het leven’, en daarom is maar 40% van de piekerende respondenten gelukkig. Niet piekeren over werk draagt duidelijk bij aan werkgeluk, aangezien 70% van de respondenten die thuis hun werk wel los kunnen laten gelukkig is.

Voor andere respondenten heeft de thuissituatie juist meer effect op geluk. Van de respondenten die op werk concentratieproblemen hebben door de situatie thuis, is maar 33% gelukkig. Een stabiele thuissituatie zorgt ervoor dat 69% van de respondenten gelukkig zijn. Vooral MBO-opgeleide werknemers lijken last te hebben van hun thuissituatie.

Van Wingerden onderschrijft het belang van eigen regie en bewust afstand nemen van het werk in het sturen op geluk: “Voor werkgevers is het belangrijk om eigen regie van medewerkers te stimuleren en te activeren, maar tegelijkertijd ook het goede voorbeeld te geven. Een voorbeeld is het ontoegankelijk maken van zakelijke email en intranet in het weekend of tijdens vakanties, zoals steeds meer multinationals doen.”

1456651752973_Geluk---Capaciteiten-en-Behoeften

Volgens het onderzoek ziet 52% van de professionals hun huidige baan niet als hun droombaan. 42% van de respondenten vindt in zijn of haar baan wel wat zij zoeken in een baan. Van Wingerden: “Een belangrijk aandachtspunt is de aansluiting van de baan op je capaciteiten, wensen en behoeften. Toets als professional regelmatig wat je in je werk nodig hebt en zelf kunt ondernemen om die droombaan werkelijkheid te laten worden.”

1456500275526_Regie,-work-life-en-thuissituatie---5

Schouten & Nelissen heeft bovendien aandacht besteed aan de branches en sectoren waar werknemers het gelukkigst zijn. Het aandeel ongelukkige mensen is ongeveer gelijk voor alle zeven verschillende sectoren: onderwijs, industrie, zakelijke dienstverlening, overheid, financiële instellingen, IT & communicatie, en zorg & welzijn. Hoeveel van de werknemers echter gelukkig is verschilt aanzienlijk per sector. Het meest gelukkig zijn werknemers van organisaties in de overheid-, zorg- en IT-sectoren. Hierna zijn medewerkers in de zakelijke dienstverlening het vaakst gelukkig, gevolgd door de onderwijssector. In de industrie en de financiële sector zijn werknemers relatief het minst gelukkig.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten