ROA themabijeenkomst 'leren en ontwikkelen' levert nieuwe ideeën op

04 november 2020

In september organiseerden we een bijeenkomst over leren en ontwikkelen binnen de deelnemende adviesbureaus. Marguerithe de Man van Sioo hield een inleiding over dit thema aan de hand van een eigen onderzoek. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar leren in het werk, leren aan het werk, leren van het werk en leren naast het werk.

Dit onderzoek toont aan dat verschillende generaties van adviseurs anders met hun ontwikkeling om zijn gegaan. De jonge generatie is gretig, neemt veel initiatief en wil graag snel doorgroeien. De generatie daarna wil veel leren, maar dat moet wel in korte tijd. Dit omdat deze generatie erg druk is met het reguliere werk. De oudere generatie heeft minder behoefte. Het leren en ontwikkelen doen ze vooral in eigen netwerken, bijvoorbeeld voortvloeiend uit eerdere (grote) opleidingen. Na de introductie van Marguerithe hebben we de behoefte onderzocht om als bureaus gezamenlijk op te trekken daar waar het gaat om leren en ontwikkelen.

We hebben gesproken over verschillende thema’s. Rode draad was de constatering van er voor de jongere generaties als voldoende georganiseerd is (binnen en buiten de bureaus) en dat er vooral een behoefte is om meer te doen voor meer ervaren adviseurs. In dit kader hebben we gesproken over gezamenlijke vakontwikkeling en reflectie, en de toekomst van het CMC-schap. Hierbij is de intentie uitgesproken om een aantal ideeën verder uit te werken. Hier wordt momenteel aan gewerkt. Bij de bijeenkomst waren ongeveer 15 personen aanwezig, afkomstig vanuit circa 10 ROA-adviesbureaus. Het onderlinge gesprek verliep geanimeerd en geeft aanleiding voor vervolgstappen.

technology_classroom_education_learning_education_technology_learning_concept_diagram_white_board-837347
Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten