Succesvolle online bureaubijeenkomst op 8 april jl.

14 april 2020

Het ROA-bestuur is van mening dat er een zuiverend mechanisme nodig is waarbij bureaus elkaar kunnen aanspreken. Als een bureau de voorwaarden gebruikt, dan dienen zij zich aan de gedragscode te houden. In het collectief is er een keuze, maar het bureau heeft wel wat uit te leggen als zij zich aansluit bij de ROA en vervolgens niet de algemene voorwaarden hanteert. Het voordeel van deze flexibiliteit is dat meer bureaus kunnen aansluiten.

De algemene voorwaarden en gedragscode kan op twee manieren ingezet worden:

  • Allereerst kan ermee gekeken worden of de klant rechten kan ontlenen aan de gedragscode. Dit kan alleen op het moment dat het bureau in de voorwaarden linkt naar de gedragscode. Bij ontevredenheid kan de klant het bureau hierop aanspreken en naar de rechter stappen. Er zullen leden zijn die dat niet doen en waarbij klanten hieraan geen recht kunnen halen.
  • Een andere manier is dat de ROA als vereniging bureaus wil verzamelen die dezelfde beroepsethiek vertegenwoordigen en eenzelfde professionele drijfveer hebben. Bij het aangaan van een lidmaatschap kan er gevraagd worden om de lijn van de gedragscode (actief mee doen in het samen leren, professionaliseren en het bijhouden van het vak) te onderschrijven. Vervolgens is het aan het bureau zelf welke afspraken zij met de klanten maakt over het hanteren van de gedragscode. Als het bureau zich niet gedraagt of niet actief meedoet, dan is er een ontsnappingsroute via de statuten en gaat ROA een officieel gesprek met het bureau aan.

Elk jaar zullen de algemene voorwaarden en de gedragscode actief worden besproken en tweejaarlijks zullen deze kritisch worden doorgenomen en waar nodig worden aangepast aan de tijd. De voorwaarden en de code moeten gaan leven onder de leden.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten