Top 10 machtigste consultants van Nederland 2005

01 februari 2016

Het blad Management Team heeft net als vijf jaar geleden onderzocht wie de meest invloedrijke consultants zijn in Nederland.

De tien machtigste consultants van Nederland

Management Team heeft dertig consultants benaderd en hun gevraagd om ieder een lijstje in te leveren van hun tien meest invloedrijke collega’s. In totaal hebben zij 143 verschillende namen genoemd. Van de dertig respondenten noemden er twaalf de naam van Hans Strikwerda. Léon de Caluwé werd tien keer genoemd en Roel in ’t Veld en Pieter Winsemius ieder negen keer. Omdat onderaan de lijst zowel Arie van der Zwan als Mathieu Weggeman ieder zes keer werden genoemd, telt deze top 10 van 2005 uiteindelijk elf namen.Top 10 meest invloedrijke consultants van Nederland:

1. Hans Strikwerda
2. Leon de Caluwé
3. Roel in ’t Veld
3. Pieter Winsemius
5. Jaap Boonstra
6. Fons Trompenaars
7. Hans van Londen
8. Theo Camps
9. Hans Andersson
10. Arie van der Zwan
10. Mathieu Weggeman

De top 3 worden hieronder uitgelicht:

1. Hans Strikwerda
Zijn wetenschappelijke aanpak en gedegenheid hebben Strikwerda ongetwijfeld de eerste plek opgeleverd. Als consultant hoor je de artikelen van Strikwerda over het vak gelezen te hebben. Geen lichte kost: Strikwerda is de adviseur die graag denkers als Schumpeter en Sloterdijk aanhaalt. Is zowel actief bij het bedrijfsleven (onder andere Philips) als bij diverse overheden. In 2003 scoorde Strikwerda met zijn goed getimede boek Shared Service Centers: van kostenbesparing naar waardecreatie. “Strikwerda is een consultant’s consultant,” zegt Berenschot-directeur Camps terecht over hem, “Strikwerda is iemand die vooral ook collega’s laat meeprofiteren van zijn inzichten.” Een ander: “De meest belezen adviseur van Nederland.”

Hans Strikwerda (1952) studeerde toegepaste wiskunde en computerwetenschap in Groningen en Business Administration in Delft. Promotie in 1994 in Tilburg. Werkte tussen 1979 en 1986 voor diverse ministeries, daarna tot 1994 als managementconsultant bij Philips. In 1994 begon Strikwerda bij Nolan Norton & Co. Tegenwoordig heeft hij daar de titel van Executive Management Consultant. Sinds 1999 deeltijd hoogleraar organisatietheorie en -verandering aan de Universiteit van Amsterdam.

2. Léon de Caluwé
Léon de Caluwé is dé veranderconsultant van Nederland. Wil je je bedrijf omgooien, roep dan De Caluwé erbij. Niet alleen adviseert hij daarover, hij is ook een veelgevraagd spreker over het doorvoeren van veranderingen in organisaties. Hij is de bedenker van het ‘kleurenmodel’, dat mensen in staat stelt elkaars denkkader te doorgronden. In Nederland introduceerde hij de ‘gaming-methode’, over het gebruik van spelsimulaties. Sommige collega’s vragen zich af of De Caluwé de laatste jaren niet meer onderzoeker en hoogleraar is geworden dan adviseur. Een ander zegt: “Het slimme is dat De Caluwé de klant de oplossing laat verzinnen.”

Sociaal psycholoog Léon de Caluwé (1950) promoveerde in 1997. Hij begon zijn carrière in 1976 als onderwijsadviseur bij het Katholiek Pedagogisch Centrum en kwam in 1982 terecht bij de Adviesraad voor het Voortgezet Onderwijs. Trad in 1988 in dienst van Twynstra & Gudde en ging daar niet meer weg. In 2000 werd De Caluwé benoemd tot hoogleraar ‘Advieskunde’ aan de Vrije Universiteit. Hij publiceerde diverse boeken, waaronder Essenties van Organiseren, managen en veranderen (2002).

3. Roel in ’t Veld
“Een lieve grootvader,” zegt een collega over Roel in ’t Veld. Kijk, dát is verrassend. Niet veel mensen zullen workaholic In ’t Veld ‘lief’ noemen, al schreef hij ooit een bundel met liefdesgedichten. Hij is een van de superadviseurs van de Nederlandse overheid. ‘Souffleur van de macht’, zo noemt journalist Pieter Hilhorst hem. Een vakgenoot zegt dat In ’t Veld ‘wel een beetje klaar is’. Kan wezen, maar hoewel In ’t Veld de helft van z’n activiteiten heeft afgestoten, is hij nog steeds actiever dan de meeste collega’s. Een insider zegt: “Plaatst elk vraagstuk in een universum van abstracties waarin alles met alles samenhangt. Heeft niet zozeer klanten als wel volgelingen in zijn leer.”

Roeland Jaap in ’t Veld (1942) studeerde rechten in Leiden en promoveerde in 1975. Hij was zes keer hoogleraar, achtereenvolgens aan verschillende instituten. Van 1982 tot 1988 was hij de hoogste ambtenaar aan het ministerie van Onderwijs. In 1993 was hij korte tijd staatssecretaris van Onderwijs. En van 1994 tot 2004 rector van het Sioo. Dit alles naast zijn adviespraktijk (onder andere consultant bij Berenschot).

3. Pieter Winsemius
Zit Winsemius nog wel in the line of fire, vraagt een collega zich af. Komt natuurlijk door het boekje dat hij onlangs schreef over Cruyff. Leuk wel, maar relevant? “De ene komt met shared service centers, maar Winsemius komt met Cruyff,” zucht een collega. Daarnaast blijft Winsemius natuurlijk het boegbeeld van de Nederlandse consultancy: wijs en onkreukbaar. Hij wordt ook wel een ‘zondagskind’ genoemd; iemand die er in slaagt altijd op het juist moment op de juiste plaats te zijn. “Als natuurkundige is hij er steeds op uit het algoritme te ontdekken dat de eenvoudigste voorstelling van zaken geeft.”

Pieter Winsemius (1942) studeerde natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Promoveerde in 1973. Na een mba aan Stanford trad hij toe tot McKinsey, waar hij in 1980 firmant werd. In 1982 werd hij minister van VROM. Daarna terug naar McKinsey, tot 2002. In 2003 werd hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Sinds kort is Winsemius hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg. Hij is de auteur van onder andere Je gaat het pas zien als je het doorhebt (2004).

De tien machtigste consultants van Nederland

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten