Vier nieuwe professionals voor Lysias Consulting Group

28 januari 2017

Per 1 januari zijn er vier nieuwe adviseurs gestart bij Lysias Consulting Group: Cia Kroon, Gerard Reezigt, Jos Benner en Melvin Smit. Kroon gaat vanuit haar ervaring binnen verschillende ministeries aan de slag met een project bij de Topsector Energie. Reezigt verruilt zijn associé-schap bij Lysias voor een dienstverband en gaat aan de slag als strategisch adviseur. Benner (voormalig CE Delft adviseur) en Smit (afkomstig van de provincie Fryslân) zijn begonnen als senior en medior adviseur en richten zich op respectievelijk duurzame energie en organisatieontwikkeling.

Het totale aantal professionals van Lysias Consulting Group komt daarmee uit op 25+. Het organisatieadviesbureau uit Amersfoort levert diensten binnen het publieke domein en werkt met een team van adviseurs en interimmanagers aan maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van bestuur en organisatie, duurzaamheid, energie, economie en innovatie, het sociaal domein, ruimte en mobiliteit, en veiligheid. Lysias Consulting Group verhuisde onlangs naar een nieuw pand en vierde eind 2015 zijn 15-jarig bestaan.

1453809751404_Caecilia-Kroon---Gerard-Reezigt---Melvin-Smit---Jos-Benner

Cia Kroon start binnen Lysias met een project bij de Topsector Energie, zij zal een inventarisatie maken voor de strategische agenda die de Topsector gaat hanteren. Kroon is een ervaren professional met ruime ervaring in verschillende advies- en directiefuncties, opgedaan bij onder meer de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook was zij lid van de Raad van Advies van de Algemene Bestuursdienst van het Rijk en fungeerde zij de afgelopen vijf jaar als raadslid van de gemeente Oegstgeest, en later als wethouder van de gemeente Lisse. Van 2008 t/m 2015 was zij daarnaast actief als zelfstandig adviseur met een focus op conceptontwikkeling en implementatie van adviezen.

Gerard Reezigt werkt momenteel als strategisch adviseur aan de transformatie van de sociale werkvoorziening Hameland in de Achterhoek. Reezigt was het afgelopen jaar actief als zelfstandig adviseur, en verbond zich in die periode reeds aan Lysias Consulting Group als associé. Daarvoor was Reezigt onder meer actief als strategisch adviseur bij de gemeente Hameland, en in verschillende beleidsadviesfuncties bij de gemeente Apeldoorn en de politie Noord- en Oost-Gelderland. Reezigt behaalde een Master in Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

Jos Benner gaat concreet invulling geven aan de ambities van Lysias op het gebied van duurzame energie. Benner is een ervaren onderzoeker en adviseur met ruime kennis van de energiesector met name op het gebied van duurzame energie. Deze ervaring deed hij op in meerdere functies bij het gemeentelijk energiebedrijf Rotterdam* en bij VITO, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek. Alvorens hij bij VITO aan de slag ging, werkte Benner een geruime tijd voor CE Delft waar hij zijn naam verbond aan meerdere publicaties op het gebied van (duurzame) energie.

Melvin Smit stort zich op een onderzoek naar het risicomanagement bij een asbestcasus in Zwolle. Smit was daarvoor als projectleider werkzaam bij de Flexpool, het detacheringsbureau van de provincie Fryslân. In de rol van projectleider werkte hij aan een aantal grote organisatie-ontwikkelopgaven en strategische opdrachten en was hij als secretaris van het regioteam Noord gedetacheerd bij het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor werkte hij bij de gemeente Zaanstad. Smit was daarnaast meerdere jaren actief als bestuurslid van ambtenarenplatform FUTUR.

* Na een fusie met de energiebedrijven van Dordrecht en Den Haag ontstond hieruit later het huidige Eneco.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten