De 10 belangrijkste prioriteiten en aandachtsgebieden van HR

14 maart 2017

Arbeidsvoorwaarden staan weer bovenaan de agenda van HR managers. Dat komt door de dreigende ‘war for talent’ en de gevolgen daarvan voor werving en personeelsbehoud, blijkt uit onderzoek van ADP Nederland, Berenschot en Performa Uitgeverij. Op basis van het onderzoek hebben de partners een lijst opgesteld van de tien belangrijkste prioriteiten en aandachtsgebieden van HR.

Het HR Trendonderzoek van ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij werd gehouden onder ruim 1.000 Nederlands HR-professionals. Het onderzoek kijkt ieder jaar naar verschillende human resource vraagstukken, waaronder strategische prioriteiten, invulling van werving & selectie, arbeidsmobiliteit, marktverwachtingen en salarissen en arbeidsvoorwaarden.

Een van de belangrijkste onderzoeksvragen van het jaarlijkse HR Trends onderzoek is: “wat zijn de thema’s die dit en komend jaar de HR-beleidsagenda gaan bepalen”. Uit de antwoorden komt naar voren dat het aanpassen van arbeidsvoorwaarden het belangrijkste beleidsthema was van 2016. De toenemende schaarste van talent in combinatie met economisch herstel zorgden ervoor dat HR-professionals weer meer ruimte hadden om het arbeidsvoorwaardenbeleid aan te passen. De vernieuwde aandacht lijkt echter snel weer af te nemen – voor 2017 wordt verwacht dat dit agendapunt naar de derde plaats zakt.

1488985279633_10-belangrijkste-HR-beleidsthemas

De op-een-na belangrijkste prioriteit in 2016 was het opzetten en/of bijstellen van belonings- en functioneringsgesprekken, gevolgd door het opzetten of bijstellen van nieuw opleidingsbeleid. Net als bij het arbeidsvoorwaardenbeleid verwachten de respondenten dat ook deze gebieden in 2017 minder prioriteit behoeven – beide punten zakken twee plaatsen in de voorspelde prioriteitenlijst voor het huidige jaar.

Het duurzaam inzetbaarheidsbeleid zal naar verwachting wel in belang toenemen. Stond de duurzame inzetbaarheid in 2016 nog op de vierde plek met belangrijkste HR-prioriteiten, in 2017 staat deze volgens de verwachtingen van de respondenten bovenaan de agenda. De top vijf werd in 2016 gesloten door vraagstukken rondom de gehanteerde aanpak rondom arbeidsverzuim en re-integratie. Voor 2017 lijkt dit punt echter veel minder belangrijk – de respondenten plaatsen dit thema voor 2017 op de tiende plek in het prioriteitenlijstje. Nieuwkomer in de top vijf van 2017 is de strategische personeelsplanning, die in 2016 nog de zesde prioriteit was, maar naar verwachting in 2017 op de tweede plek zal staan.

De rest van de top 10 in 2016 bestond uit het (gedeeltelijk) automatiseren van de personeels- en/of salarisadministratie, het versterken van de arbeidsmarktcommunicatie en employer branding, het begeleiden of uitvoeren van reorganisaties en het opzetten of bijstellen van talent managementbeleid. Naar verwachting zal van deze punten alleen het beleidsthema ‘reorganisaties’ uit de top tien verdwijnen. De negende plek zal naar verwachting in 2017 worden overgenomen door het invulling geven aan de Participatiewet.

Wat volgens de onderzoekers opvalt, is dat het lastig blijft om HR-prioriteiten vooraf juist te kunnen voorspellen. Hans van der Spek, Senior Managing Consultant bij Berenschot en medeauteur van het onderzoek, vertelt: “Als we de top 10 HR-beleidsthema’s van 2016 bekijken en deze vergelijken met de inschatting die de respondenten vorig jaar maakten, zien we dat slechts drie van de tien in 2016 op die positie staan die in 2015 door de respondenten was ingeschat. De thema’s arbeidsvoorwaardenbeleid en de beoordelingscyclus zijn in 2016 behoorlijk prominenter aanwezig dan ingeschat. Dat geldt ook voor het versterken van de arbeidsmarktcommunicatie / employer branding die de top tien is binnengeschoten.”

HR-aandachtsgebieden

Naast de beleidsthema’s op HR-vlak hebben de respondenten ook aangegeven welke zaken volgens hen dagelijks de meeste aandacht vragen. Boven aan de lijst staan arbeidsverzuim en re-integratie – 93% van de respondenten geeft aan hier dagelijks mee bezig te zijn. Direct daaronder volgen arbeidsrechtelijke aangelegenheden met 92% en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met 91% van de respondenten. 87% is veel tijd kwijt aan het verzorgen van de personeelsadministratie, terwijl 86% werving en selectie (inclusief testen en assessment) noemt als tijdrovende bezigheid.

1489483883736_10-belangrijkste-HR-aandachtsgebieden (1)

Functiewaardering is de laatste activiteit waarvan meer dan 80% van de respondenten aangeeft er dagelijks mee bezig te zijn, met 81%. Daarna volgen optreden als sparringspartner voor (lijn)management en arbeidsomstandigheden en welzijn, beide met 79%. Onderaan de top 10, maar allen nog steeds met meer dan 70%, staan opleidingsbeleid en – management (73%) en externe mobiliteit, outplacement en ontslag (72%). Interne mobiliteit, loopbaanadvies en coaching valt net buiten de top 10 met 71% die hier dagelijks tijd aan besteedt.

Wat opvalt is dat er op sommige vlakken een mismatch is, volgens Van der Spek. “Als we naar het overzicht van de facetten van het HR-bestaan kijken dan (b)lijken de beleidsthema’s minder aandacht te krijgen dan je op basis van de prioriteitsstelling zou verwachten.”

Verandering in functie

Net als in voorgaande jaren verwacht een groot deel (60%) van de HR-professionals dat hun functie het aankomende jaar zal gaan veranderen. Deze verzwaring houdt vooral een uitbreiding van het takenpakket en verandering in de uit te voeren taken in. Men verwacht dat vooral de adviesfunctie (HR-adviseurs en HR-businesspartners) en de leidinggevende functie (Manager HR/ Hoofd P&O) een ingrijpende verandering door zullen maken. De functies van personeelsfunctionaris, medewerker salarisadministratie en medewerker personeelszaken hebben de grootste kans om te verdwijnen voorspellen de respondenten, aangezien hun taken steeds verder geautomatiseerd worden.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten