Ministerie van EZ sluit ICT-inhuur raamovereenkomsten

22 maart 2017

Het ministerie van Economische Zaken heeft raamovereenkomsten voor de inhuur van ICT-professionals met achttien partijen gesloten, waarvan enkele in samenwerkingsverband hadden ingeschreven. In totaal heeft de gunning een geschatte opdrachtwaarde van iets meer dan €100 miljoen per jaar.

Het Inkoop Uitvoering Centrum van het ministerie van Economische Zaken (IUC-EZ), waar de rijksbrede categorie ICT-inhuur is geplaatst, heeft een aanbesteding voor het tijdelijk ter beschikking stellen van ICT-professionals voor het ministerie van Economische Zaken (EZ) afgerond. De raamovereenkomsten voor EZ zijn per 1 maart 2017 ingegaan en duren maximaal vier jaar.

De aanbesteding was verdeeld in twee percelen; (1) voor de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) van EZ en (2) voor de overige diensten van EZ en het Staatsbosbeheer, dat een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) is. Op ieder perceel waren 23 inschrijvingen ingediend. Voor DICTU zijn er 12 nieuwe raamovereenkomsten gesloten. De overige EZ-diensten en Staatsbosbeheer krijgen 10 nieuwe raamovereenkomsten voor het inhuren van ICT-professionals.

DICTU is de ICT-dienstverlener voor de primaire bedrijfsvoeringsprocessen bij EZ. Daarnaast ondersteunt DICTU ook andere ministeries bij specifieke bedrijfsprocessen zoals inspecties, subsidies en registers. DICTU geeft in de aanbesteding aan op jaarbasis voor circa €80 miljoen aan ICT’ers in te huren. De 12 nieuwe ICT-inhuur raamovereenkomsten voor DICTU zijn gesloten met de volgende partijen: Atos, Brunel, BT Professional Services, Capgemini, CIMSOLUTIONS (in combinatie met Verdonck, Klooster & Associates [VKA] en SLTN Professionals), HeadFirst, IT-Staffing, KPN Consulting, LINKIT, Myler (in combinatie met CGI), Sogeti en SQL Integrator.

EZ-diensten en instellingen die deelnamen aan het tweede perceel zijn het kerndepartement van EZ, Agentschap Telecom, de Autoriteit Consument & Markt (ACM), het Centraal Planbureau (CPB), de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Ook Staatsbosbeheer, een zbo binnen het domein van EZ, nam hieraan deel. Deze diensten huren tezamen voor circa €22 miljoen per jaar aan ICT-professionals in. De winnende inschrijvers van het tweede perceel zijn geworden: Atos, BT Professional Services, CIMSOLUTIONS (in combinatie met VKA en SLTN Professionals), FastFlex, HeadFirst, IT-Staffing, ItaQ, LINKIT, Ordina en Sogeti.

De EZ-diensten verstrekken binnen de huidige raamovereenkomsten gezamenlijk circa 700 ICT-inhuuropdrachten per jaar, waarvan ongeveer 2/3 door DICTU en 1/3 door de overige EZ-diensten en Staatsbosbeheer.

Dertiende aanbesteding

De aanbesteding ICT-inhuur voor EZ was de dertiende aanbesteding die het IUC-EZ sinds vorig jaar als houder van de rijksbrede categorie ICT-inhuur heeft afgerond. Zo werden eind 2016 grote ICT-inhuur raamovereenkomsten gesloten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), met een geschatte gezamenlijke waarde van €70 miljoen per jaar, en ICT-inhuur raamovereenkomsten voor het ministerie van OCW, de Rechtspraak en de Raad van State gesloten, met een geschatte gezamenlijke waarde van €78 miljoen per jaar.

Een woordvoerder van het IUC-EZ laat weten dat het inkoopteam tevreden terugkijkt op het aanbestedingsproces: “We zijn trots op het resultaat en tegelijk een lerende organisatie. Kwaliteitsborging door intern ‘tegenlezen’, aanbestedingen evalueren, elkaar aanspreken en het elke keer beter doen, dat hoort erbij. Het is mooi om te zien dat het werkt en dat maakt het werk mooi!”

Reacties uit de markt

Marc Gill’ard, bestuurder bij VKA, laat in reactie op de gunning weten dat hij trots is op het resultaat. “We kijken ernaar uit om ook EZ te ondersteunen met de inzet van ICT-professionals, en zo bij te dragen aan het succes van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid.”

“Wij zijn zeer trots opnieuw geselecteerd te zijn als leverancier van hoogwaardige ICT specialisten voor het ministerie van Economische Zaken,” zegt Peter Gram, Unitmanager Staffing Services bij IT-Staffing. “Door onze jarenlange samenwerking met het ministerie is IT-Staffing in staat constructief bij te blijven dragen aan de ontwikkelingen en uitdagingen van alle dienstonderdelen van het ministerie. Belangrijke pijler daarbij is het (door)ontwikkelen en borgen van het (expertise)kennisniveau bij de deelnemende diensten om de huidige en toekomstige doelen te realiseren.”

Eric Holierhoek, commercieel directeur bij LINKIT, ziet het winnen van de grote aanbesteding als erkenning van de netwerkaanpak van LINKIT en de zeven onderaannemers. “Onze samenwerkingsvorm is inmiddels een bewezen concept. We doen dit al bijna 8 jaar met veel succes.”

Myler, een IT-platform dat verantwoordelijk is voor het werven, pre-selecteren en aanbieden van ICT-professionals, werkte voor deze raamovereenkomst wederom samen met CGI. De partijen waren eerder succesvol bij verschillende ICT inhuur raamovereenkomsten – waarbij Myler als penvoerder en IT-sourcing partner optreedt en CGI als leverancier en expert binnen de branche. “De samenwerking tussen Myler en CGI heeft bewezen succesvol te zijn. Doordat we complementair aan elkaar zijn, zijn we in staat om de beste professional te matchen bij onze klanten. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit bij DICTU ook het geval zal zijn”, aldus Geo van der Wilk, CEO van Myler.

Gert-Jan Schellingerhout, CEO van de HeadFirst Source Group, een bemiddelaar met een omzet van zo’n €450 miljoen, stelt in reactie op het nieuws: “We hebben het Ministerie van Economische Zaken en al haar dienstonderdelen de afgelopen vier jaar al succesvol voorzien van honderden ICT-professionals, waaronder op de gebieden Oracle, Java, Microsoft, VMware, Security, Cloud en Blueriq. Met onze persoonlijke en transparante aanpak zijn we ervan overtuigd ook de komende vier jaar de partij te zijn die gespecialiseerde niche-leveranciers en zelfstandig professionals te verbinden aan EZ.”

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten