Lysias en Twynstra Gudde organiseren debat op BNR

01 februari 2016

Op 18 september organiseren adviesbureaus Lysias Consulting Group en Twynstra Gudde een radiodebat op (en in samenwerking met) BNR Nieuwsradio, met als thema ‘Innoveren onder tijdsdruk: een haalbare opgave voor gemeenten?’. Voor gemeenten een interessant en actueel debat dat ingaat op de geplande decentralisaties in het sociale domein die per 2015 in gaan. Vanaf die datum worden gemeenten namelijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van ondermeer de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de wet op Jeugdzorg.Grote uitdaging

Diverse onderzoeken hebben in de afgelopen maanden laten zien dat gemeenten moeite hebben met de voorbereiding op deze enorme transitie. Niet alleen is de nodige expertise en capaciteit nog niet aanwezig, ook moeten gemeenten hun nieuwe taken verrichten met minder geld dan de overheid jarenlang aan deze thema’s te besteden had. Op de AWBZ wordt bijvoorbeeld structureel €1,7 miljard bezuinigd, en op de Participatiewet zo’n €1,8 miljard. Deze krappe budgettaire kaders maken van het succesvol implementeren van de drie centralisaties een enorme uitdaging.

WMO---Participatiewet---Jeugdzorg-12757

Debat bij BNR

Het is duidelijk dat de decentralisaties in het sociale domein voor fundamentele veranderingen zorgen. Aan de gemeentes de uitdagende taak om in samenwerking met maatschappelijke partners onder een flinke tijdsdruk de nodige kennis te integreren. Om meer inzicht te geven over het zo efficiënt mogelijk integreren van de veranderingen en om gemeentes klaar te stomen voor hun nieuwe taken, organiseert Lysias Consulting Group samen met Twynstra Gudde het debat ‘Innoveren onder tijdsdruk: een haalbare opgave voor gemeenten?’ Maar hoe verloopt dit transitieproces precies? Welke mogelijkheden en risico’s spelen er? Wat gebeurt er als deadlines niet worden gehaald? Beide adviesbureaus proberen tijdens het debat samen met diverse sprekers deze vragen te behandelen en de toeschouwers van nuttige handvatten te voorzien. Het debat vindt plaatst op 18 september vanaf 16.00 uur en zal kort na de opname te horen zijn op BNR Nieuwsradio. Ook is het mogelijk om het debat bij te wonen in het Auditorium van Dauphine in Amsterdam, bij BNR Nieuwsradio.

Lysias-en-Twynstra-organiseren-debat-op-BNR-Nieuwsradio-12758

Initiatiefnemers

Lysias Consulting Group wordt gevormd door Lysias Advies en Lysias Interim-management. Het Amersfoortse adviesbureau richt zich op thema’s als bestuur en organisatie en het sociaal domein en opereert als strategisch partner voor opdrachtgevers waaronder ministeries, provincies en gemeentes. Ook organisatieadviesbureau Twynstra Gudde, tevens gevestigd in Amersfoort, heeft zijn sporen verdiend in de overheidssector. Met een specialisatie in de publieke sector en het bedrijfsleven is het adviesbureau dagelijks bezig met complexe vraagstukken omtrent de samenleving. Onder Twynstra’s opdrachtgevers vallen de Rijksoverheid, gemeentes en provincies.

Het is niet de eerste keer dat Twynstra en Lysias samenwerken. Zo waren beide bureaus begin 2012 gezamenlijk betrokken bij de doorlichting van de werkprocessen van de provincie Overijssel.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten