Novisource boekt omzetstijging en werkt aan winstgevendheid

01 september 2016

Consultancyorganisatie Novisource heeft zijn omzet sinds 2013 structureel zien groeien, toen de dienstverlener nog een omzet boekte van ongeveer €26 miljoen. Vorig jaar eindigde Novisource het jaar met fee-inkomsten van ongeveer €56 miljoen – meer dan een verdubbeling in twee jaar tijd – en volgens de meest recente door Novisource vrijgegeven data heeft het kantoor zijn positieve omzetontwikkeling weten voort te zetten.

Zo is de omzet in de eerste helft van 2016 met 12% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. “De omzet laat al een langere tijd een positieve ontwikkeling zien”, zegt Eric Drossaert, sinds 1 juni van dit jaar CEO van Novisource. De toename in H1 2016 was geheel het gevolg van een autonome groei van de omzet, binnen zowel de consultancypraktijk als de brokeractiviteiten.

Hoewel de omzet van Novisource stijgt , worstelt het bureau met het in lijn houden van zijn winstgevendheid. Dit heeft volgens Drossaert twee oorzaken. Allereerst heeft Novisource volgens hem te maken met een “te hoge kostenstructuur”. Om dit tegen te gaan heeft Novisource in juni kostenbesparende maatregelen aangekondigd erop gericht om het kostenniveau structureel terug te dringen. De belangrijkste maatregelen zijn een kleine reorganisatie (“helaas hebben we 8 arbeidsplaatsen moeten laten vervallen”) en de lancering van een besparingsprogramma om de operationele kosten te verlagen (bijvoorbeeld het verminderen van de out-of-pocket kosten). Daarnaast is de juridische structuur vereenvoudigd – volgend op de gerealiseerde beursnotering begin 2014 en de integratie van twee overnames (GRiP BI en Diesis Consultancy) had Novisource nog te maken met complexe juridische structuren. De eerste effecten van alle maatregelen moeten het komende half jaar al zichtbaar zijn, waarbij voor de lange termijn verwacht wordt dat jaarlijks vijf ton bespaard kan worden.

1472551085955_Novisource-boekt-12-procent-meer-omzet

De tweede oorzaak heeft te maken met de grotere druk op de marges in bepaalde onderdelen van Novisource. “Door gerichte maatregelen laten de marges in het tweede kwartaal een duidelijke verbetering zien”, stelt Drossaert. De combinatie van beide maatregelen zal volgens de topman leiden tot een basis voor “verbeterde winstgevendheid en een fittere organisatie”. Met het huidige omzetvolume mikt Novisource volgens Drossaert in 2017 op het realiseren van een bedrijfsresultaat van €1,5 miljoen.

Voor de resterende maanden in 2016 – net als in eerdere jaren – geeft het bestuur geen verdere concrete omzet- of winstprognose af. Drossaert geeft echter wel aan dat hij verwacht dat de bezettingsgraad wordt gehandhaafd en dat de kostenbesparingen gerealiseerd zullen worden, met als gevolg een verbetering van de winstgevendheid.

Eerder dit jaar vond er een wisseling plaats binnen de Raad van Commissarissen van Novisource. De toenmalige commissarissen besloten terug te treden nadat bestuurders Willem van der Vorm en Bram Schot hadden besloten om Novisource te verlaten, omwille van een verschil in inzicht. De nieuwe toezichthouders binnen Novisource zijn Philip van Blanken, topman van Altran Nederland, en Peter Specht, CFO van Altran Nederland.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten