ROA in de media: Organisatieadviseurs moeten transparanter zijn over tarieven

20 november 2018

Oordeel over adviseurs positief, maar goede uitleg over prijs belangrijk

De ruim 121.000 organisatieadviesbureaus in Nederland, goed voor een omzet van 14 miljard euro, doen er goed aan hun tarieven transparanter te maken. Klanten oordelen positief over het werk van organisatieadviseurs, maar willen meer uitleg over kosten en tarieven. Brancheorganisatie ROA pleit voor meer transparantie met fair pricing.

Aanleiding is een van de aanbevelingen in het rapport Economisch Onderzoek en Advies van het economisch onderzoeksbureau Decisio dat donderdagavond tijdens het Consulting Captains Dinner wordt gepresenteerd. Dat is het jaarlijks evenement over de stand van zaken in de organisatieadviesmarkt. Decisio ondervroeg ruim 1300 opdrachtgevers van organisatieadviesbureaus over hun ervaringen met en de meerwaarde van deze beroepsgroep. In Nederland staan 121.000 organisatieadviesbureaus ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij 90 procent van de inschrijvingen betreft het een eenmanszaak.

Prijs-kwaliteitverhouding
Uit het onderzoek blijkt dat 77 procent van de ondervraagde opdrachtgevers ‘veel’ of ‘heel veel’ meerwaarde toeschrijft aan de kwaliteit en expertise van organisatieadviesbureaus, maar dat de kosteneffectiviteit opvallend laag wordt beoordeeld: slechts 29 procent van de respondenten ziet ‘veel’ tot ‘heel veel’ meerwaarde in de prijs-kwaliteitverhouding. Een groot deel, 57 procent, geeft aan geen feitelijke inschatting te kunnen geven van de verhouding tussen de geïnvesteerde kosten ten opzichte van het behaalde resultaat.

De Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA), de brancheorganisatie van de organisatieadviesbureaus, herkent de uitkomsten van het onderzoek. Inzicht bieden in de kosten en tarieven van de snel groeiende bedrijfstak van organisatieadviesbureaus vindt de branchevereniging belangrijk. “Wij noemen dat fair pricing”, vertelt ROA-voorzitter Johan van Triest.

Fair pricing
Fair pricing moet vooral dienen om de klant duidelijkheid te bieden. “Die heeft vaak geen idee van wat reële tarieven zijn”, aldus Van Triest. “Vraagt een adviseur veel te veel, dan is de kans groot dat je wordt geflest, maar zit een consultant ver onder de norm, dan zou je als klant moeten gaan twijfelen aan de kwaliteit van het advies. Transparante tarieven moeten de norm worden.”

”In een adviesopdracht wordt steeds minder vaak gesproken over uurtarieven. Kenmerk van een adviesopdracht is immers vaak dat er verschillende expertises nodig zijn om tot de goede oplossingen te komen”, schetst Van Triest. “Dat betekent dat organisatieadviseurs vaak in teams samen met opdrachtgevers aan oplossingen werken. Er wordt dan niet direct op het uurtarief gecontracteerd, maar meer op de aanpak en bovenal op het resultaat.”

Toch is het belangrijk om transparant te zijn over de uurtarieven, aldus van Triest. We worden niet vaak geconfronteerd met adviseurs of interim-managers die torenhoge tarieven vragen, maar iedere keer is er een te veel. Wij hechten waarde aan eerlijke tarieven die uitlegbaar zijn en binnen normen en morele standaarden passen. Ook dat noemen we fair pricing.”

Publieke sector
“Opdrachtgevers moeten altijd verantwoording afleggen over de gemaakte kosten. Dat geldt niet alleen voor de publieke sector, maar ook voor het bedrijfsleven. Door openheid te geven maken we niet alleen inzichtelijk wat er met geld van opdrachtgevers gebeurt, maar ook wat het oplevert”, aldus Van Triest.

De respondenten geven aan dat wat hen betreft de meerwaarde van organisatieadviesbureaus vooral in ‘kwaliteit en expertise’ (77 procent) en ‘onafhankelijkheid’ (69 procent) zit. Ook het meteen kunnen beschikken over snelheid, capaciteit en een onafhankelijk oordeel wordt door 68 procent van de respondenten als belangrijke meerwaarde genoemd. Overige zaken die genoemd worden: ervaring, frisse blik van buiten, deskundigheid en inspiratie.

BNR Nieuws

Vanochtend was de ROA te gast bij BNR nieuwsradio. Beluister het fragment hier vanaf minuut 37.30.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten