Scherpere richtlijnen voor organisatieadviesbureaus

17 mei 2017

‘Branche lijdt onder adviseurs die onprofessioneel handelen’

De Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) komt met scherpere richtlijnen voor de eigen sector om het kaf van het koren te scheiden in de nog steeds snel groeiende bedrijfstak van organisatieadviesbureaus. De aangescherpte richtlijnen zijn nodig om ethiek, integriteit en kwaliteit te vergroten en misstanden te voorkomen.

De brancheorganisatie komt met een reeks van maatregelen om het lidmaatschap te verzwaren om daarmee duidelijkheid te geven aan de klant en de organisatieadviesbureaus. Per 1 januari 2017 stonden er 112.653 organisatieadviesbureaus bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, een stijging van 21 procent in vijf jaar tijd. In 2016 kwamen er 9992 nieuwe bureaus bij, dat is één organisatieadviesbureau per uur.

Helpdesk
De ROA introduceert een helpdesk waar opdrachtgevers én bureaus terecht kunnen met vragen op het gebied van integriteit, ethiek, kwaliteit en professionaliteit. Aan de helpdesk is econometrist en hoofddocent van de Vrije Universiteit te Amsterdam Meindert Flikkema verbonden. Vragen aan de helpdesk en de antwoorden zullen geanonimiseerd op de website van ROA worden gepubliceerd. Op die manier kan de helpdesk ook een leerinstrument zijn voor de gehele sector en de opdrachtgevers.

De aanleiding hiervoor is een mislukt project van een adviesbureau dat eind vorig jaar uitgebreid in het nieuws kwam (NRC 2016). Het betrokken adviesbureau was geen ROA-lid. ROA heeft deze casus langs de lijn van de professionele gedragsgode geanalyseerd en maakt op dat naleving van de code dit soort uitglijders voorkomt. Dit is wel mede afhankelijk van de helpsdesk.

Imagoschade
“Helaas komen dit soort incidenten nog steeds voor”, aldus ROA-voorzitter Michael van der Velden. “Onze branche heeft er last van en lijdt daardoor imagoschade”, zegt ROA-vicevoorzitter Johan van Triest. “Het is slecht voor een beroepsgroep waar zoveel mensen met professie en gedrevenheid in werken en de groei van de branche maakt het risico groter.”

Twee jaar geleden is een nieuwe gedragscode ingevoerd, dat was volgens Van der Velden een goede eerste stap, maar blijkbaar nog niet genoeg. “We willen de lat hoger leggen. Er moet een tandje bij.” Recent vond er een ‘Consulting Captains Dinner’ plaats met 110 deelnemers, waar bleek dat in de branche breed de noodzaak wordt gedragen dat er meer duidelijkheid komt voor de opdrachtgevers, welke bureaus zich conformeren aan tuchtrecht, toezicht, certificering en welke bureaus dat niet doen. “De grens tussen adviseren en uitvoeren wordt steeds vager en dat vraagt om extra alertheid op de ethische richtlijnen”, zegt Van Triest.

Lidmaatschapseisen
De lidmaatschapseisen van ROA worden verder verzwaard, onder meer door de invoering van een keurmerk dat de onafhankelijke externe ACP-certificering (aantonen dat de professionaliseringsactiviteiten van het bureau voldoen aan de eisen van de ICMCI) verplicht stelt. Ook wordt de mogelijkheid ingevoerd om facultatieve ‘beroepspunten’ voor individuele adviseurs te behalen, zoals bijvoorbeeld al gebruikelijk is in de advocatuur. De gedragscode van de beroepsgroep wordt onderdeel van de certificering. Bureaus die aan de scherpere richtlijnen voldoen, worden vermeld in het openbaar toegankelijk Kwaliteitsregister Organisatieadvies.

Deel dit bericht
Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Sluiten